Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Institutt for allmennfag

Realfagkurs. Foto.

Institutt for allmennfag (IAL) har ansvaret for kvalifikasjonskurs til ingeniørutdanning og grunnleggende emner på bachelor i ingeniørfag. Kvalifikasjonskursene består av helårig forkurs og halvårig realfagskurs.

Instituttets forskningsvirksomhet ligger innenfor undervisningskvalitet, med vekt på responssystemer og læringsarealer.

IAL er et av åtte institutter ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Kontakt