course-details-portlet

TET4135 - Energiplanlegging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer

Faglig innhold

Rammeverk for energiplanlegging. Rammebetingelser, dvs. lovverk, internasjonale forpliktelser og aktører. Teknisk-økonomisk-miljømessig beskrivelse av ulike prosesser for energiomvandling, energitransport og energibruk. Energi- og varmeplanlegging. Lokal energiplanlegging. Optimal drift av kraftproduksjon, deriblant vannkraft. Bruk av vannverdimetoden. En introduksjon til optimal utbygging av energisystemer. Støtteinstrumenter for fornybar produksjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter gjennomført emne skal studenten:
- kjenne rammebetingelsene for energiplanlegging, slik som lovverk og internasjonale forpliktelser.
- kunne det metodemessige grunnlag for energiplanlegging på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
- kunne metoder for optimal drift av kraftproduksjon.
- kjenne vannverdimetoden.
- kjenne grunnleggende økonomiske metoder for investeringer i energisystemer.

Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
- formulere og løse sentrale problemstillinger vedrørende teknisk-økonomisk- miljømessig planlegging og drift av stasjonære energisystemer, elektriske og termiske.
- utrede de tekniske, økonomiske og miljmessige konsekvenser og optimalisere løsninger når behov for elektrisk og termisk energi skal dekkes.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. Obligatorisk prosjektoppgave. Emnet undervises på engelsk. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 75% og prosjektoppgave 25%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektoppgave
  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Trykte kompendier (Doorman, Ulseth).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1035 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Energi- og prosessteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 31.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 75/100 06.08.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU