course-details-portlet

TEP4900 - Energi- og prosessteknikk, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap innen et av følgende emneområder:
- Termisk energi:
Forbrenning, bioenergi, termiske strømningsmaskiner, termiske kraftprosesser inkludert CO2-fangst, høytemperatur brenselceller, verdikjeder og livsløpsanalyser (LCA)
- Strømningsteknikk:
Hydrauliske strømningsmaskiner, oljehydraulikk og pneumatikk, aero- og hydrodynamikk, flerfasestrømning, mikrofluidynamikk, numeriske strømningsberegninger, strømningsmekanikk og turbulensfysikk
- Industriell prosessteknikk:
Systemer og komponenter i prosessindustrien, energianalyser, prosessintegrasjon, kuldeteknikk, varmepumpeteknikk, flerfaseteknikk, gasstransport, naturgassprosessering, lavtemperatur prosessteknikk, avvanning og tørking, kjøling, frysing og tining, fluidiserte systemer
utslipp av forurensende stoffer fra forbrenning
- Energiforsyning og klimatisering av bygninger:
Varme- og energisystemer, energibruk og energiplanlegging, vannbåren varme/fjernvarme, energiøkonomisering, anvendt varmepumpeteknikk, fornybar energi, systemsimulering, sentral driftskontroll, kontinuerlig funksjonskontroll, inneklimateknologi, luftrensing og filterteknologi, sanitasjon og bygningshygiene, romklimatisering, naturlig og mekanisk ventilasjon, og brannsikkerhet.

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten ha ferdigheter om:
- Evaluering av hvilke termisk komponenter som skal benyttes innen termiske prosess og energisystemer
- Evne til å fordype seg teoretisk og/eller praktisk innen et spesifikt tema ved bruk av vitenskapelig metode bl.a. gjennom litteraturstudier, egne eksperimenter eller utvikling av nye modeller for detaljert analyse
- Evne til å gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport etter vedtatte standarder.

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studenten ha detaljert kompetanse om termiske energi- og prosessystemer. Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i aktiviteter der disse emneområdene inngår som komponenter eller teknologielementer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Energi og miljø (MTENERG)
Energibruk og energiplanlegging (MIENERG)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2017

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Kjemisk prosessteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU