course-details-portlet

TEP4315 - Inneklima

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Sikkerhet og helse. Inneklima og termisk komfort. EU og Norsk standarder/ forskrifter for luftkvalitet og termisk komfort i arbeidsmiljø. Tørr luft og fuktig luft. Fuktproblemer. Designspesifikasjoner for termisk innemiljø. Designspesifikasjoner for atmosfærisk innemiljø. Akustiske miljøet og aktinisk miljø. Ventilasjonsstrategier for innemiljø. Luftfordeling i bygninger og industrielle applikasjoner. Røykkontroll og brann / eksplosjonsfare og forskrifter.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Gjennom dette kurset vil studentene bli kjent med og forstå: - Grunnlaget for klimatiseringer av bygninger - EU og norske standarder / regelverk for arbeidsmiljø, - Krav og spesifikasjoner for inneklima. - Inneklima og helse. - Inneklima og komfort. - Endringer for tilstand av fuktig luft - Ulike ventilasjon og klimatisering løsninger bygninger - Naturlig og mekanisk ventilasjon FERDIGHETER: Ved slutt av semesteret skal studentene være i stand til: - å gjennomføre feltundersøkelser/evaluering av innemiljøet gjennom måling av grunnleggende innendørs inneklimaparametere, inkludert operativ temperatur, lufthastighet, turbulensintensitet og konsentrasjon av skadelige stoffer - å analysere/vurdere inneklimakrav til sikkerhet, helse og termisk komfort - arbeide selvstendig og i tverrfaglige grupper GENERELL KOMPETANSE: Ved slutt av semesteret, skal studentene kunne: - å vurdere ulike oppvarmings- og ventilasjonsløsninger for et tilstrekkelig godt inneklima med hensyn til termiske, atmosfæriske, akustiske forhold - å foreslå gode og effektive løsninger for å oppnå et godt termisk og atmosfærisk inneklima.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger med problembasert læring. Quiz og diskusjon. Måling av inneklima parameter i lab øvinger. Læring bruk av ulike måleinstrumenter. Ekskursjoner for å studere HVAC-installasjoner i bygninger i Trondheimsområdet. Obligatorisk øvinger/semester prosjekt/lab øvinger. Forelesninger og øvelser er på engelsk. Eksamen vil bli gitt på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øving
 • Labøving
 • Semesterprosjekt

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. Krav til å gå opp til skriftlig eksamen er bestått semesterprosjekt og godkjente obligatoriske øvinger (5/7). Godkjenning av obligatoriske øvinger kan overføres kun fra forrige studieår. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Matematisk naturvitenskapelig basis fra 1. og 2. årskurs eller tilsvarende forkunnskaper.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygningsforvaltning
 • HMS - Helse, miljø og sikkerhet i tungindustrien
 • Klima- og kuldeteknikk
 • Energiforsyning og klimatisering i bygninger
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Integrert bygningsteknologi
 • Husbyggingsteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 27.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 17
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU