course-details-portlet

TEK2021 - Styrkeberegning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og Prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 4/10
Hjemmeeksamen 6/10 3 timer

Faglig innhold

Styrkeberegning:
- Styrkeberegning generelt
- Sveiseforbindelser
- Skrueforbindelser
- Press- og krympeforbindelser
- Transmisjoner (tannhjul, reimdrift, etc.)
- Aksler og lagre

Materialer:
- Sveisbare konstruksjonsstål
- Rustbestandige stål
- Lettmetaller

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal:
- ha bred kunnskap om sentrale temaer innenfor beregning av konstruksjonsdetaljer.
- ha bred kunnskap om materialvalg i konstruksjonsdetaljer.
- ha kunnskap om hvordan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Ferdigheter
Studenten skal:
- kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og kunne begrunne de valg som tas.
- kunne reflektere over beregningsresultatene og justere de under veiledning.
- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff som kan benyttes i problemstillingen.

Generell kompetanse
Studenten skal:
- kunne gjennomføre varierende problemstillinger innen emnet som deltaker i en gruppe.
- kunne foreslå og utveksle synspunkter og erfaringer til en problemstilling til et prosjekt innenfor emnets temaer, og i en gruppe gjennomføre prosjektet over hele semesteret med veiledning.
- kunne formidle fagstoff og prosjektresultater skriftlig og muntlig ved avtale.

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger på Campus
- Veiledning
- Oppgaveløsning
- Gruppearbeid
- Prosjektarbeid
- Nettbasert læring

Studentene har selv ansvar for etablering av prosjektgrupper, prosjekt og evt. kontakte en bedrift.

Mer om vurdering

- Utsatt eksamen/kontinuasjon i august for skriftlig eksamen.
- Ikke bestått prosjektoppgave må tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMAS)
Maskiningeniør (BIMAS-F)

Kursmateriell

Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MAS2121 10.0
TEK2021F 10.0
TEK2021F 10.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Maskinkonstruksjon - konstruksjonsteori
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og Prosjekt

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 4/10

Utlevering 20.04.2020

Innlevering 30.04.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 6/10

Utlevering 29.05.2020

Innlevering 29.05.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 6/10

Utlevering 04.08.2020

Innlevering 04.08.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive meas
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU