Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2002

  • Johansen, Henning. (2002) Skolen for industridesign, årsstudium 20 vekttall (60ects) : forslag til studieplan versjon: 02.09.02. 2002.
  • Johansen, Henning. (2002) Styrkeberegning generelt. 2002.