TEK2021 - Styrkeberegning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og Prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 4/10
Skriftlig eksamen 6/10 3 timer C

Faglig innhold

Styrkeberegning:
- Styrkeberegning generelt
- Sveiseforbindelser
- Skrueforbindelser
- Press- og krympeforbindelser
- Transmisjoner (tannhjul, reimdrift, etc.)
- Aksler og lagre

Materialer:
- Sveisbare konstruksjonsstål
- Rustbestandige stål
- Lettmetaller

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal:
- ha bred kunnskap om sentrale temaer innenfor beregning av konstruksjonsdetaljer.
- ha bred kunnskap om materialvalg i konstruksjonsdetaljer.
- ha kunnskap om hvordan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Ferdigheter
Studenten skal:
- kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og kunne begrunne de valg som tas.
- kunne reflektere over beregningsresultatene og justere de under veiledning.
- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff som kan benyttes i problemstillingen.

Generell kompetanse
Studenten skal:
- kunne gjennomføre varierende problemstillinger innen emnet som deltaker i en gruppe.
- kunne foreslå og utveksle synspunkter og erfaringer til en problemstilling til et prosjekt innenfor emnets temaer, og i en gruppe gjennomføre prosjektet over hele semesteret med veiledning.
- kunne formidle fagstoff og prosjektresultater skriftlig og muntlig ved avtale.

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger på Campus
- Veiledning
- Oppgaveløsning
- Gruppearbeid
- Prosjektarbeid
- Nettbasert læring

Studentene har selv ansvar for etablering av prosjektgrupper, prosjekt og evt. kontakte en bedrift.

Mer om vurdering

- Utsatt eksamen/kontinuasjon i august for skriftlig eksamen.
- Ikke bestått prosjektoppgave må tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMAS)
Maskiningeniør (BIMAS-F)

Kursmateriell

Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MAS2121 10.0
TEK2021F 10.0
TEK2021F 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og Prosjekt

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen INSPERA 6/10 C 15.05.2019 09:00 S206 , A061
Vår ORD Oppgave INSPERA 4/10

Utlevering
25.04.2019

Innlevering
02.05.2019

Sommer UTS Skriftlig eksamen INSPERA 6/10 C 08.08.2019 09:00 A061 , A-atriet-2/3 (A-160)
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.