course-details-portlet

TEGN1102 - Språk - multimodal kommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager ALLE

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i hvordan språk og språking kan beskrives som multimodal interaksjon, der ulike mekanismer bidrar til å danne mening. Vi ser at språk kan være talte språk og tegnede språk, og at noen språk kan uttrykkes både muntlig og skriftlig. Vi ser på hvordan forskjeller i modalitet og uttrykksform påvirker kommunikasjonens vilkår. Emnet gir også en innføring i grunnleggende lingvistiske begreper, og i hvordan interaksjon og kommunikasjon tilpasses ulike menneskelige forutsetninger på samfunns-, gruppe- og individnivå. Studentene lærer å gjøre et litteratursøk og hvordan innholdet i en fagtekst kan sammenfattes.

Læringsutbytte

Kandidaten

-har grunnleggende kunnskap om kommunikasjon som språkvitenskapelig fagfelt

-kjenner til meningsdanning i interaksjon generelt, og i språk i ulike modaliteter

-kan gjøre rede for de viktigste forskjellene mellom talte og tegnede språk

-kan gjøre litteratursøk og sammenfatte innholdet i faglige tekster

Læringsformer og aktiviteter

  • Forelesninger, gruppediskusjoner, øvinger og litteratursøk.
  • 80% obligatorisk oppmøte (manglende oppmøte kan kompenseres i henhold til instruksjoner fra faglærer).
  • Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Annotert bibliografi
  • Muntlig gruppefremlegg
  • Utkast til en fagtekst
  • 80% obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen, fem dager, alle hjelpemidler er tillatt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. Det er ikke mulig å ta opp igjen bestått eksamen i TEGN1102 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet. Ved utsatt eksamen (ved stryk eller gyldig forfall) er det mulig å levere eksamensbesvarelse, men det gis ikke veiledning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Norsk tegnspråk (LTBATGTOLK)
Tegnspråk (LTTEGN)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelor i norsk tegnspråk eller årsstudium i norsk tegnspråk.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LTOT1001 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk, Norsk tegnspråk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tegnspråk og tolking
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
11.12.2023

Innlevering
15.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU