course-details-portlet

TDT4113 - Datateknologi, programmeringsprosjekt

Om emnet

Nytt fra studieåret 2015/2016

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi erfaring i design og programmering av datasystemer som løser rimelig
komplekse problemer men krever rimelig lite teoretisk forståelse av avanserte
datavitenskapelig konsepter. Fokus skal være på bunn-up utvikling og bruken av modularitet og abstraksjon for å bygge stor datasystemer. Studentene skal lære relevant verktøy for programutvikling og de skal høste nyttig erfaring for
videre studiet i Datateknologi.

Læringsutbytte

Grunnleggende kunnskap i programmering kombinert med planlegging og gjennomføring av et programmeringsprosjekt med noe kompleksitet. Ferdigheter i å jobbe strukturert og modulært fra problem til fungerende løsning. Generell kompetanse i prosjektarbeid og selvstendig arbeid i utvikling og programmering.

Læringsformer og aktiviteter

Studentene skal jobbe hovedsakelig med programmering både i lab, med veiledning, og utenfor lab. Faglærer og assistanter skal være tilstedet i laben flere timer per uke.
Tradisjonelle forelesninger skal gis etter faglærerens behov, men mye informasjon (både teoretisk og praktisk) skal formidles under labtimene. Studentene skal gjennomføre individuelle oppgaver og har
muligheter til å jobbe i smågrupper på noen av de største oppgavene.
Emnet gjennomføres som en kombinasjon av individuelle oppgaver, prosjektarbeid i gruppe og forelesninger.
Presentasjoner, rapporter og utviklet programvare danner grunnlag for vurderingen i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Datateknologi (MTDT)

Forkunnskapskrav

TDT4112 Programmeringslab for Datateknologi eller IT1501 Programmeringslab for Informatikk.
Emnet er kun valgbart for studenter på 5-årig Datateknologi (MTDT) som er tatt opp f.o.m. H14.

Kursmateriell

Vanlig fagbok om programmering og problemløsning med en datamaskin, samt andre materiell som blir delt ut ved semesterstart og underveis i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT1901 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2015

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Datateknikk
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU