course-details-portlet

TBT4900 - Bioteknologi, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Oppgaven utføres som regel i tilknytning til det instituttet hvor man har tatt fordypningen i 9. semester. Masteroppgaven utføres normalt i 10. semester og har en varighet på 20 uker. Generelt for uttak av masteroppgave:
- For å få utlevert masteroppgave kreves som hovedregel at alle emner i fagkretsen skal være bestått.
- Masteroppgaven kan tas ut når prosjektet er innlevert og fordypningsemnet bestått. For studenter som har valgt fordypning på 15 studiepoeng samt et ordinært (kompletterende) emne, kan masteroppgaven tas ut selv om det ordinære emnet ikke er bestått.
- Praksis må være godkjent.

Masteroppgaven gis normalt innen fagområdene som tilbys ved NV-fakultetets institutter. Kandidatene kan velge oppgavens art dersom det aktuelle instituttet finner det gjennomførbart. Etter avtale kan instituttet tillate at masteroppgaven gis ved et annet av NTNUs fakulteter eller ved annen institusjon/bedrift, dersom særlige hensyn gjør dette ønskelig.

Dersom fakultetet i spesielle tilfeller skal fravike kravet om at alle emner i utdanningsplanen skal være bestått, skal det tas hensyn til:
- Omfanget av de gjenstående emner.
- Om de gjenstående emner er vesentlige for gjennomføringen av masteroppgaven.

For nærmere opplysninger om bestemmelsene for masteroppgaven henvises til utfyllende regler til Studieforskriften ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Læringsutbytte

Studenten skal lære å fordype seg i et spesifikt tema innen valgt fagområde ut fra vitenskapelige arbeidsmetoder, bl.a. innhente kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med egen kunnskap. Videre skal studenten gjennomføre et større selvstendig arbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en masteroppgave i hht. vedtatte standarder.

Læringsformer og aktiviteter

Alle studenter som utfører en masteroppgave ved Fakultet for naturvitenskap skal inngå en masteravtale med sin veileder og institutt. Dette gjøres via elektronisk skjema i Sharepoint.

Normal kontakttid med veileder/-e for denne masteroppgaven ved Fakultet for naturvitenskap er 50 timer. Kontakttid utover dette avhenger av valgt veiledningsmetodikk og veileders skjønn, og er et tilbud til studenten. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet.

Det er innført en nasjonal ordning for sensur av masteroppgaver innenfor MNT-fagene. Alle masteroppgaver innlevert fra og med 01.04.2014 skal sensureres etter denne ordningen. Ordningen er beskrevet på følgende nettside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Karakterbeskrivelse+for+masteroppgaver
Utfyllende informasjon kan finnes på følgende nettside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Fordypningsordning+og+masteroppgave+ved+IBT+-+sivilingeni%C3%B8r.

Mer om vurdering

Informasjon om skriving av masteroppgaven finner du her: https://innsida.ntnu.no/masteroppgave

Masteroppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment.

Frist for innlevering av masteroppgaven er 20 uker fra oppstartdato (6 uker ekstra hvis masteroppgaven i utføres i utlandet) +7 dager for påske/jul.

Dersom du blir forsinket med oppgaven må du søke fakultetet om utsatt frist. Hvis du stryker på masteroppgaven har du lov til å levere ny eller revidert masteroppgave én gang. Dersom du ikke er fornøyd med karakteren, kan du ikke forbedre karakteren ved frivillig gjentak. Sensurfristen på masteroppgaver er tre måneder.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ)
Industriell kjemi- og bioteknologi (MIKJ)

Forkunnskapskrav

Fordypningsprosjekt må være innlevert

Kursmateriell

Avtales med veileder

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100

Utlevering 25.01.2021

Innlevering 01.02.2021

Utlevering 08:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU