Opptak til adgangsbegrensede emner høst 2017

Frist for undervisningsmelding til adgangsbegrensede emner er 1. juni. Det søkes via Studentweb.

Samtlige studenter ved NTNU som skal følge et adgangsbegrenset emne i høstsemesteret, må melde seg til undervisning på Studentweb innen fristen 1. juni. Dette gjelder også studenter som har adgangsbegrensede emner som obligatoriske i sine studieprogram.

Opptaket vil være klart ca. 15. juni, og studentene får en e-post når opptaket er foretatt. Resultatet av opptaket vil foreligge på Studentweb.

Det rangeres etter følgende:

1. Gjennomsnittskarakter for alle emner avlagt ved NTNU.
2. Alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.

Alle studenter som får tilbud om plass på et adgangsbegrenset emne må svare på opptaket. Svarfrist er 7. august. Studenter som ikke svarer på opptaket vil miste tilbudet om plass på emnet.

Etter svarfristens utløp suppleres det fra ventelistene. Studentene som får tilbud om opptak får en e-post om dette.

Om det blir ledige plasser på emnene etter hovedopptaket, vil det bli mulig å melde seg til undervisning i disse emnene. Ved etteranmelding vil det gis tilbud fortløpende, altså førstemann-til-mølla får plass på emnene.

Oversikt over de ulike fristene:

1. juni : Frist for melding til undervisning
ca. 15. juni : Opptak publiseres
7. august : Svarfrist for studenter med tilbud om opptak
14. august : Suppleringsopptak
15. august  : Start eventuell etteranmelding til adgangsbegrensede emner
15. september : Slutt etteranmelding
15. september : Husk vurderingsmelding


Thu, 16 Mar 2017 15:48:51 +0100

Søk opptak til adgangsbegrensede emner

Det søkes via nettjenesten Studentweb.
Søknadsfrister:

1. juni for høstmesteret.
1. desember for vårsemesteret.

Adgangsbegrensede emner 2017-18

Kontakt oss

Telefon: 73 59 77 00
e-post: opptak@ntnu.no