Etteranmelding til adgangsbegrensede emner vår 2015

Følgende adgangsbegrensede emner har ledige plasser våren 2015:

Det søkes til emnene ved å legge inn undervisningsmelding på Studentweb fra og med 7. januar. Førstemann-til-mølla gjelder ved tildeling av plass. Når emnet er fullt, vil det ikke være mulig å legge til undervisningsmelding.

Det er en forutsetning at du fyller ev. forkunnskapskrav for opptak, og det er opp til deg selv å sjekke på emnets nettside at du er kvalifisert. Studenter som ikke fyller ev. forkunnskapskrav vil ikke kunne gå opp til vurdering i emnet.


Opptak til adgangsbegrensede emner vår 2015

Frist for undervisningsmelding til adgangsbegrensede emner er 1. desember. Det søkes via studentweb.

Samtlige studenter ved NTNU som skal følge et adgangsbegrenset emne i vårsemesteret, må melde seg til undervisning på studentweb innen fristen 1. desember. Dette gjelder også studenter som har adgangsbegrensede emner som obligatoriske i sine studieprogram.

Opptaket vil være klart ca. 15. desember, og studentene får en e-post når opptaket er foretatt. Resultatet av opptaket vil foreligge på studentweb.

Om det er flere kvalifiserte søkere enn det er plasser vil det bli rangert på antall avlagte studiepoeng som er registrert ved NTNU. Ved likhet i antall studiepoeng benyttes karaktersnitt og deretter alder.

Alle studenter som får tilbud om plass på et adgangsbegrenset emne må svare på opptaket. Svarfrist er 5. januar. Studenter som ikke svarer på opptaket vil miste tilbudet om plass på emnet.

Etter svarfristens utløp suppleres det fra ventelistene. Studentene som får tilbud om opptak får en e-post om dette.

Om det blir ledige plasser på emnene etter hovedopptaket, vil det bli mulig å melde seg til undervisning i disse emnene. Ved etteranmelding vil det gis tilbud fortløpende, altså førstemann-til-mølla får plass på emnene.

Oversikt over de ulike fristene:

1. desember : Frist for melding til undervisning
ca. 15. desember : Opptak foretas
5. januar : Svarfrist for studenter med tilbud om opptak
7. januar : Suppleringsopptak
7. januar : Start eventuell etteranmelding til adgangsbegrensede emner
15. februar : Slutt etteranmelding
15. februar: Husk vurderingsmelding


Søk opptak til adgangsbegrensede emner

Det søkes via nettjenesten Studentweb.
Søknadsfrister:

1. juni for høstmesteret.
1. desember for vårsemesteret.

Adgangsbegrensede emner 2014-15

Kontakt oss

Telefon: 73 59 77 00
e-post: opptak@adm.ntnu.no

Postadresse:
NTNU
Studieavdelingen
Opptakskontoret
7491 Trondheim