Opptak til adgangsbegrensede emner vår 2017

Frist for undervisningsmelding til adgangsbegrensede emner er 1. desember. Det søkes via Studentweb.

Samtlige studenter ved NTNU som skal følge et adgangsbegrenset emne i høstsemesteret, må melde seg til undervisning på Studentweb innen fristen 1. desember. Dette gjelder også studenter som har adgangsbegrensede emner som obligatoriske i sine studieprogram.

Opptaket vil være klart ca. 15. desember, og studentene får en e-post når opptaket er foretatt. Resultatet av opptaket vil foreligge på Studentweb.

Om det er flere kvalifiserte søkere enn det er plasser vil det bli rangert på antall avlagte studiepoeng som er registrert ved NTNU. Ved likhet i antall studiepoeng benyttes karaktersnitt og deretter alder.

Alle studenter som får tilbud om plass på et adgangsbegrenset emne må svare på opptaket. Svarfrist er 5. januar. Studenter som ikke svarer på opptaket vil miste tilbudet om plass på emnet.

Etter svarfristens utløp suppleres det fra ventelistene. Studentene som får tilbud om opptak får en e-post om dette.

Om det blir ledige plasser på emnene etter hovedopptaket, vil det bli mulig å melde seg til undervisning i disse emnene. Ved etteranmelding vil det gis tilbud fortløpende, altså førstemann-til-mølla får plass på emnene.

Oversikt over de ulike fristene:

1. desember : Frist for melding til undervisning
ca. 15. desember : Opptak publiseres
5. januar : Svarfrist for studenter med tilbud om opptak
9. januar : Suppleringsopptak
9. januar  : Start eventuell etteranmelding til adgangsbegrensede emner
1. februar : Slutt etteranmelding
1. februar : Husk vurderingsmelding


Thu, 03 Nov 2016 08:08:54 +0100

Søk opptak til adgangsbegrensede emner

Det søkes via nettjenesten Studentweb.
Søknadsfrister:

1. juni for høstmesteret.
1. desember for vårsemesteret.

Adgangsbegrensede emner 2016-17

Kontakt oss

Telefon: 73 59 77 00
e-post: opptak@adm.ntnu.no

Postadresse:
NTNU
Studieavdelingen
Opptakskontoret
7491 Trondheim