Opptak til adgangsbegrensede emner høst 2014

Frist for undervisningsmelding til adgangsbegrensede emner er 1. juni. Det søkes via studentweb.
Vi minner om at samtlige studenter som skal følge et adgangsbegrenset emne i høstsemesteret, MÅ melde seg til undervisning på studentweb innen fristen 1. juni. Dette gjelder også studenter som har adgangsbegrensede emner som obligatoriske i sine studieprogram.

Søkerne rangeres på antall registrerte studiepoeng. Ved likhet i antall studiepoeng vil karaktersnitt, og deretter alder telle inn.

Opptaket vil være klart i løpet av juni, og studentene får en e-post når opptaket er foretatt. Resultatet av opptaket vil foreligge på studentweb.
Alle studenter som får tilbud om plass på et adgangsbegrenset emne må svare på opptaket via studentweb.
Studenter som ikke svarer på opptaket vil miste tilbudet om plass på emnet.

Etter svarfristens utløp suppleres det fra ventelistene. Studentene som får tilbud om opptak får en e-post om dette. Om det blir ledige plasser på emnene også etter suppleringen, vil det bli mulig å melde seg til undervisning i disse emnene. Ved etteranmelding vil det gis tilbud fortløpende, altså førstemann-til-mølla får plass på emnet.

Oversikt over de ulike fristene:
1. juni : Frist for melding til undervisning
Medio juni : Opptak foretas
5. august : Svarfrist for studenter med tilbud om opptak
13. august : Suppleringsopptak
13. august : Start etteranmelding til adgangsbegrensede emner
15. september : Slutt etteranmelding

Søk opptak til adgangsbegrensede emner

Det søkes via nettjenesten Studentweb.
Søknadsfrister:

1. juni for høstmesteret.
1. desember for vårsemesteret.

Adgangsbegrensede emner 2014-15

Kontakt oss

Telefon: 73 59 77 00
e-post: opptak@adm.ntnu.no

Postadresse:
NTNU
Studieavdelingen
Opptakskontoret
7491 Trondheim