Etteranmelding til adgangsbegrensede emner høst 2017

Det er ledige plasser ved følgende adgangsbegrensede emner høstsemesteret 2017:

JAP0501 - Japansk 1
SPRÅK3501 - Vitenskapelig kommunikasjon for ingeniører
VLR1006 - Læring og endring i arbeidslivet
SOS2016 - Sosiologi i praksis
LBAS1001 - Grunnteorier og begreper i arkiv- og samlingsforvaltning
SPR2010 - Business and Management English
TEP4223 - Livssyklusanalyse
TEP4300 - Klimavern
PSY3134 - Kommunikasjon i organisasjoner og mediepsykologi (registrering mulig fra 17/8)
 

Etteranmelding gjøres ved å undervisningsmelde seg via Studentweb og starter 15. august.
Førstemann-til-mølla gjelder ved tildeling av plass. Det er ditt eget ansvar å sørge for at du oppfyller ev. forkunnskapskrav. Om du mangler ev. forkunnskapskrav vil du ikke kunne gå opp til eksamen i emnet.

Enkelte adgangsbegrensede emner legges ikke ut til etteranmelding, men det kan være mulig å få plass for studenter som har emnet som del av sin utdanningsplan. Studenten henvises da til å ta kontakt med Instituttet som er faglig ansvarlig for emnet. Dette gjelder bl.a. alle adgangsbegrensede emner i biologi og bioteknologi.

Opptak til adgangsbegrensede emner høst 2017

Frist for undervisningsmelding til adgangsbegrensede emner er 1. juni. Det søkes via Studentweb.

Samtlige studenter ved NTNU som skal følge et adgangsbegrenset emne i høstsemesteret, må melde seg til undervisning på Studentweb innen fristen 1. juni. Dette gjelder også studenter som har adgangsbegrensede emner som obligatoriske i sine studieprogram.

Opptaket vil være klart i uke 29, og studentene får en e-post når opptaket er foretatt. Resultatet av opptaket vil foreligge på Studentweb.

Det rangeres etter følgende:

1. Gjennomsnittskarakter for alle emner avlagt ved NTNU.
2. Alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.

Alle studenter som får tilbud om plass på et adgangsbegrenset emne må svare på opptaket. Svarfrist er 7. august. Studenter som ikke svarer på opptaket vil miste tilbudet om plass på emnet.

Etter svarfristens utløp suppleres det fra ventelistene. Studentene som får tilbud om opptak får en e-post om dette.

Om det blir ledige plasser på emnene etter hovedopptaket, vil det bli mulig å melde seg til undervisning i disse emnene. Ved etteranmelding vil det gis tilbud fortløpende, altså førstemann-til-mølla får plass på emnene.

Oversikt over de ulike fristene:

1. juni : Frist for melding til undervisning
Uke 29 : Opptak publiseres (oppdatert)
7. august : Svarfrist for studenter med tilbud om opptak
14. august : Suppleringsopptak
15. august  : Start eventuell etteranmelding til adgangsbegrensede emner
15. september : Slutt etteranmelding
15. september : Husk vurderingsmelding


Thu, 06 Jul 2017 08:09:18 +0200

Søk opptak til adgangsbegrensede emner

Det søkes via nettjenesten Studentweb.
Søknadsfrister:

1. juni for høstmesteret.
1. desember for vårsemesteret.

Adgangsbegrensede emner 2017-18

Kontakt oss

Telefon: 73 59 77 00
e-post: opptak@ntnu.no