Opptak til adgangsbegrensede emner høst 2015

Etteranmelding til adgangsbegrensede emner høst 2015

Emner som ikke blir fylt opp blir lagt ut til etteranmelding ved semesterstart. Påmelding gjøres via Studentweb. Førstemann-til-mølla gjelder ved tildeling av plass. Det er ditt eget ansvar å sørge for at du oppfyller ev. forkunnskapskrav. Om du mangler ev. forkunnskapskrav vil du ikke kunne gå opp til vurdering i emnet.

Enkelte adgangsbegrensede emner legges ikke ut til etteranmelding, men det kan være mulig å få plass for studenter som har emnet som del av sin utdanningsplan. Studenten henvises da til å ta kontakt med Instituttet som er faglig ansvarlig for emnet.

For høst 2015 er følgende emner lagt ut til etteranmelding:

JAP0501

SPRÅK1501

SPRÅK3501

RAD3600

For emnene:

AAR4841 og KJ3050 er det spesielle forkunnskapskrav og vi må foreta eget opptak. Søknadsfrist er derfor satt til 25. august, og søknad vil bli behandlet så raskt som mulig etter denne dato.

 

Frist for undervisningsmelding til adgangsbegrensede emner er 1. juni. Det søkes via studentweb.

Samtlige studenter ved NTNU som skal følge et adgangsbegrenset emne i høstsemesteret, må melde seg til undervisning på Studentweb innen fristen 1. juni Dette gjelder også studenter som har adgangsbegrensede emner som obligatoriske i sine studieprogram.

Opptaket vil være klart ca. 15. juni, og studentene får en e-post når opptaket er foretatt. Resultatet av opptaket vil foreligge på Studentweb.

Om det er flere kvalifiserte søkere enn det er plasser vil det bli rangert på antall avlagte studiepoeng som er registrert ved NTNU. Ved likhet i antall studiepoeng benyttes karaktersnitt og deretter alder.

Alle studenter som får tilbud om plass på et adgangsbegrenset emne må svare på opptaket. Svarfrist er 6. august . Studenter som ikke svarer på opptaket vil miste tilbudet om plass på emnet.

Etter svarfristens utløp suppleres det fra ventelistene. Studentene som får tilbud om opptak får en e-post om dette.

Om det blir ledige plasser på emnene etter hovedopptaket, vil det bli mulig å melde seg til undervisning i disse emnene. Ved etteranmelding vil det gis tilbud fortløpende, altså førstemann-til-mølla får plass på emnene.

Oversikt over de ulike fristene:

1. juni : Frist for melding til undervisning
ca. 15. juni : Opptak publiseres
6. august : Svarfrist for studenter med tilbud om opptak
13. august : Suppleringsopptak
13. august  : Start eventuell etteranmelding til adgangsbegrensede emner
15. september : Slutt etteranmelding
15. september: Husk vurderingsmelding


Søk opptak til adgangsbegrensede emner

Det søkes via nettjenesten Studentweb.
Søknadsfrister:

1. juni for høstmesteret.
1. desember for vårsemesteret.

Adgangsbegrensede emner 2015-16

Kontakt oss

Telefon: 73 59 77 00
e-post: opptak@adm.ntnu.no

Postadresse:
NTNU
Studieavdelingen
Opptakskontoret
7491 Trondheim