Opptak til adgangsbegrensede emner høst 2016

Følgende adgangsbegrensede emner er tilgjengelig for etteranmelding via Studentweb fra og med 16. august:

AAR4841- GIS som planverktøy
SPRÅK3501- Vitenskapelig kommunikasjon for ingeniører
VLR1003- Grunnleggende perspektiver i rådgivning
VLR1006- Læring og endring i arbeidslivet
RAD3600- Kreativitet og innovasjonsprosesser

 

Frist for undervisningsmelding til adgangsbegrensede emner er 1. juni. Det søkes via Studentweb.

Samtlige studenter ved NTNU som skal følge et adgangsbegrenset emne i høstsemesteret, må melde seg til undervisning på Studentweb innen fristen 1. juni. Dette gjelder også studenter som har adgangsbegrensede emner som obligatoriske i sine studieprogram.

Opptaket vil være klart ca. 15. juni, og studentene får en e-post når opptaket er foretatt. Resultatet av opptaket vil foreligge på Studentweb.

Om det er flere kvalifiserte søkere enn det er plasser vil det bli rangert på gjennomsnittskarakter for alle emner avlagt ved NTNU. Ved likhet i karaktersnitt benyttes alder, eldst først.

Alle studenter som får tilbud om plass på et adgangsbegrenset emne må svare på opptaket. Svarfrist er 10. august. Studenter som ikke svarer på opptaket vil miste tilbudet om plass på emnet.

Etter svarfristens utløp suppleres det fra ventelistene. Studentene som får tilbud om opptak får en e-post om dette.

Om det blir ledige plasser på emnene etter hovedopptaket, vil det bli mulig å melde seg til undervisning i disse emnene. Ved etteranmelding vil det gis tilbud fortløpende, altså førstemann-til-mølla får plass på emnene.

Oversikt over de ulike fristene:

1. juni : Frist for melding til undervisning
ca. 15. juni : Opptak publiseres
10. august : Svarfrist for studenter med tilbud om opptak
16. august : Suppleringsopptak
16. august  : Start eventuell etteranmelding til adgangsbegrensede emner
15. september : Slutt etteranmelding
15. september : Husk vurderingsmelding


Thu, 22 Sep 2016 13:16:25 +0200

Søk opptak til adgangsbegrensede emner

Det søkes via nettjenesten Studentweb.
Søknadsfrister:

1. juni for høstmesteret.
1. desember for vårsemesteret.

Adgangsbegrensede emner 2016-17

Kontakt oss

Telefon: 73 59 77 00
e-post: opptak@adm.ntnu.no

Postadresse:
NTNU
Studieavdelingen
Opptakskontoret
7491 Trondheim