SPL2031 - Sykdomslære - somatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Generell patologi og farmakologi
Hjerte/kar og blodsykdommer
Sykdommer i nervesystemet og i bevegelsesapparatet
Sykdommer i respirasjonsorganene og ØNH sykdommer
Sykdommer i endokrine organer, diabetes mellitus
Sykdommer i fordøyelsessystemet og næringsbehov ved sykdom
Sykdommer i nyrer og urinveier, væske/eletrolytt- og syre/base- forstyrrelser
Traumatologi, skader/forgiftninger og 1. hjelp.
Gynekologi og pediatri

Læringsutbytte

Studenten har kunnskap om;
- årsaker, symptomer/tegn, diagnostikk og behandling ved skader og sykdom i organsystemene.
- generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters indikasjoner, virkninger og bivirkninger for å ivareta pasientsikkerheten
- ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Refleksjon

Utfyllende informasjon:
Refleksjon og gruppearbeid inkluderer fullskalasimulering med bruk av pasientsimulator.

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:
Ordinær kontinuasjon - se eksamensplan

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLH)

Forkunnskapskrav

PRU1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
SPL1004 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi og hygiene
SPL1004MED Medikamentregning
SPL1012 Kinisk sykepleie I
SPL1092 Menneske, helse og samfunn I
VPS1002 Veiledet praksis i grunnleggende sykepleie i kommunal heldøgns omsorg

Kursmateriell

Pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under emne SPL2031.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPL2022 15.0
SPL2031D 10.0
SPL2041 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen** 100/100 E 14.09.2017 09:00 D201 - 2.etg.
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 26.01.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.