course-details-portlet

SMF2296F - Investering og finansiering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Norsk

 • Budsjettering av kontantstrømmer
 • Renteregning
 • Beregning av nåverdier og annuiteter
 • Internrente
 • Lån
 • Skatt og investeringer
 • Inflasjon
 • Kapitalmarkedsteori
 • Avkastningskrav
 • Porteføljeteori
 • Likviditetsstyring
 • Arbeidskapital
 • Excel

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Studenten skal ha kunnskap om viktigheten av kontantstrømmer i investeringsbeslutninger.
 • Studenten skal ha kunnskap om tidsverdien av penger og hvordan den virker inn på lønnsomheten av investeringer.
 • Studentene skal ha kunnskap om egenskaper som påvirker avkastningskravet til en investering.

Ferdigheter:

 • Studenten skal kunne tolke og ta beslutninger basert på ulike investeringskalkyler.
 • Studenten skal vite hvilke variabler som er beslutningsrelevante
 • Studenten skal være i stand til å gjennomføre en kvantitativ analyse for å rangere ulike investerings- og finansieringsalternativer.
 • Studenten skal kunne beregne relevant kapitalkostnad.

Generell kompetanse:

 • Studenten skal forstå hvor sentralt investeringsanalyse er for hele foretakets virksomhet.
 • Studenten skal være i stand til å gjøre bruk av investeringsanalyse i praktiske situasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil bli gjennomført nettbasert, som innebærer at all kommunikasjon mellom lærer og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor fagstoff, øvinger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Emnet har obligatoriske arbeidskrav.

Detaljer om emnets krav vil bli gitt ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Obligatorisk innlevering: 2 av 3 innleveringer skal være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Innleveringene er individuelle.

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Rentetabell og godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V, Casio FC-100V- 2 og Texas Instruments - BAII Plus.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (deltid) (BØKLED-F)

Kursmateriell

Blir oppgitt ved oppstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2296 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 05.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C218 Ankeret/Hovedbygget 2
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 45
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 10
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU