course-details-portlet

SMF2014 - Digitale forsyningskjeder og ERP-systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 50/100
Hjemmeeksamen 50/100 3 timer

Faglig innhold

Del 1 (50%)

 • Introduksjon til digital supply chain management
 • Industri 4.0-tenkning innenfor rammeverket for supply chain management
 • Introduksjon til business process design, reengineering og workflow automatisering
 • Modellering av bedriftens businessprosesser og hvordan man utfører prosjekter for redesign av businessprosesser
 • Organisasjonsendring på grunn av prosessredesign.
 • Valg og beslutningsprosesser for ERP-systemer
  • ERP valg
  • ERP risikostyring
  • Life-cylce modeller
  • Cloud-based ERP-systemer

Del II (50%)

 • ERP-systemer: funksjoner ved ERP-løsninger
 • Introduksjon workflowstruktur og ledelse med Microsoft dynamics AX
 • Opprette queries (som varemottaker, selger, innkjøper, anskaffelsesleder, logistikksjef, regnskapsfører osv.) og integrere rapporter.

Læringsutbytte

I dette emnet skal studentene lære om betydningen av digitale verktøy, business process management og ERP-systemer for bedre ledelse av forsyningskjede i bedrifter. Studentene vil få

kunnskap til:

 • beskrive hvordan digitale verktøy kan forbedre bedriftens forsyningskjedestrategi.
 • beskrive viktigheten av businessprosessdesign og redesign for forbedring av forretningsprosesser
 • demonstrere bruken av ERP-systeminformasjon for å optimalisere materiale, informasjon og økonomiske flyter i en bedrift.

ferdigheter til å:

 • bruke ulike verktøy fra digitale forsyningskjeder for forbedring av forretningsprosesser
 • generere rapporter ved hjelp av et ERP-system og andre avanserte verktøy og databaser
 • systematisk trekke ut data fra interne forretningsprosesser for å evaluere ytelsen til en forsyningskjede.

Generell kompetanse til:

 • utvikle en grunnleggende forståelse av rollen til digital supply chain management i å skape konkurransefortrinn
 • utvikle en grunnleggende forståelse av hvordan man bruker businessprosess verktøy for forbedring av forretningsprosesser
 • utvikle en god forståelse av logikken i integreringen av salgs-, innkjøps-, regnskaps-, økonomi- og produksjonsdata for forretningsbeslutninger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratorieoppgaver og prosjektarbeid

Mer om vurdering

Del 1- studenter jobber med oppgaven og leverer en rapport (teller 50% av karakteren)

Del 2 - studentene skriver en 3-timers hjemmeeksamen (teller 50% av karakteren).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Logistikkledelse (BLOG)

Kursmateriell

Sagegg, O. J., & Alfnes, E. (2020). ERP systems for manufacturing supply chains: applications, configuration, and performance. CRC Press.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 50/100

Utlevering
22.05.2023

Innlevering
22.05.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 50/100

Utlevering
15.05.2023

Innlevering
22.05.2023


13:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU