course-details-portlet

SMF2010 - Innkjøp og forsyningsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer H

Faglig innhold

 • Innkjøpsdefinisjoner og omfang av innkjøp
 • Innkjøpsrolle i verdikjeden
 • Innkjøpsprosesser
 • Innkjøpsstrategi og strategisk innkjøp
 • Ledelse av innkjøpskategorier
 • Typer innkjøps- og forsyningsorganisasjoner og strukturer
 • Kontraktsstrategi og kontraktstyring
 • Forhandlingsstrategi og taktikker
 • Ulike typer innkjøpstyper og anvendelser.
 • Offentlige anskaffelser og konkurrerende anbudsprosesser
 • Posisjoneringsverktøy for leverandører
 • Buyer-supplier interface management
 • Grønn og bærekraftig innkjøp

Læringsutbytte

Studentene skal lære om grunnleggende teori, verktøy og teknikker for å finne de riktig leverandørene av varer og tjenester som organisasjoner trenger for sin forretningsdrift og hvordan de best kan opprettholde de riktig samarbeid med leverandørene.

Kunnskap: •

 • ha kunnskap for å forstå hvilken rolle innkjøper har i verdiskapingsprosessen i organisasjonen •
 • ha kunnskap for å forstå viktigheten av effektiv leverandørstyring i konkurransefortrinnet til en organisasjon •
 • ha kunnskap for å forstå sourcing-tactic-er som brukes i organisasjoner for å få den beste prisen og kvaliteten fra leverandører.

Ferdigheter: •

 • ha evnen til å bruke forskjellige verktøy og teknikker i innkjøpsprosessen for å komme frem til en optimal innkjøpsbeslutning. •
 • ha evnen til å utvikle leverandørevalueringskriterier for bruk i konkurrerende anbud på offentlige kontrakter. •
 • ha evnen til å utvikle forhandlingsstrategier og anvende ett eller flere forhandlingsverktøy som BATNA, ZOPA, MDO, LAA osv. i en forhandlingsprosess.

Generell kompetanse •

 • Ha en grunnleggende forståelse av virkningen av innkjøpsbeslutninger i forretningsdriften •
 • Ha en god forståelse av hvorfor det er viktig for en organisasjon å opprettholde gode leverandørsamarbeider. •
 • Reflekter over viktigheten av god kontraktsdesign og ledelse av innkjøpsprosessen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeoppgaver, praktisk øving, innleveringsoppgaver

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig 2
 • Oblig

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Logistikkledelse (BLOG)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TLOG2006 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H 02.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M412-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
S411 Smaragd 21
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU