course-details-portlet

SMF1200 - Introduksjon til logistikkledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer H

Faglig innhold

(1) Oversikt over logistikkledelse (2) Logistikk prosesser og prinsipper (3) Logistikk strategi og planlegging (4) Forstå konseptet "Supply chain management" (5) Forstå konseptet integrerte verdikjeder (6) Kundeservice og logistikk (7) Innkjøp og lagerbeslutninger (8) Grunnleggende produksjon og drift (9) Grunnleggende frakt og distribusjon (10) Produksjon og lagerfasiliteter (11) Trender; digitalisering, grønn logistikk, returlogistikk

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha:

Kunnskap:

 • kunne beskrive opprinnelsen og nøkkelbegrepene i logistikk og supply chain management-praksis
 • kunne beskrive de viktigste logistikk- og supply chain management-prosessene og hvordan de forholder seg til hverandre.
 • kunne evaluere viktigheten av integrerte beslutninger om logistikkledelse på selskapets konkurransefortrinn
 • kunne diskutere prinsippene og strategiene som styrer planlegging og styring av et effektivt forsyningskjedenettverk
 • kunne skille mellom de forskjellige logistikkprosessene (f.eks. lagerstyring, transport, materialhåndtering, kundeservice osv) i e firma.

Ferdigheter

 • kunne identifisere strategier som kan styrke forholdet mellom organisasjonen, deres leverandører, kunder og andre aktører for å skape bedre resultater
 • kunne identifisere utfordringer som påvirker logistikk ledelse og gi råd til ledelsen om hvordan håndtere utfordringene
 • kunne gjennomføre kost-nytte analyser relatert til beslutninger om insourcing/outsourcing av logstikkprosesser

Generell kompetanse:

 • Kan gi råd til ledelse om logistikk konsepter, verktøy og systemer for å øke organisasjonens effektivitet

Læringsformer og aktiviteter

 • forelesninger
 • gruppearbeid
 • rollespill
 • casestudie

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig
 • Oblig

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i august.

Beståtte obligatoriske aktiviteter i emnet tidligere er gyldige ved senere forsøk på eksamen, med mindre det gjøres vesentlige endringer i emneinnhold.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Logistikkledelse (BLOG)

Kursmateriell

Lærebok og artikler oppgis ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TEK2031 2.5 HØST 2018
TEK2031F 2.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Virksomhetsledelse
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H 19.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 33
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU