SMØ2001 - Makroøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet gir oversikt og innsikt i økonomien til et land
Gi studentene innsikt i hvordan den økonomiske politikken kan utformes med sikte på å nå bestemte økonomiske/politiske mål.
Kurset bygger på matematikk og mikroøkonomi

Emnets temaer
Makroøkonomi og økonomisk historie
Innføring i begrepene i nasjonalregnskapet
Makroøkonomiske modeller
Konjunkturanalyse
Økonomisk politikk
Penge- og kapitalmarkedet i en global økonomi
Koplingen mellom penge-, finans- og valutapolitikk
Virkninger av valutakursen på norsk økonomi
Inflasjonsmål
Økonomisk vekst
Anvendelse av den økonomiske teorien på norske forhold

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten:
har kunnskap om sentrale økonomiske sammenhenger
forstår koplingen mellom sentrale makroøkonomiske størrelser
har kjennskap til økonomisk politikk
har kunnskap om temaer som arbeidsledighet, inflasjon og økonomisk vekst
.
Ferdigheter
Studenten:
kan forstå nasjonalregnskapet og nasjonalbudsjettet
forstår hvordan makroøkonomiske forhold virker inn på økonomien for den enkelte bedrift
kan forklare konjunktursykluser og diskutere tiltak for å stabilisere økonomien
kan bruke aktivt enkle kortsiktige makroøkonomiske modeller

Generell kompetanse
motiveres til å følge med og å lese om aktuelle temaer som omtales i pressen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og oppgavegjennomgang

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk innlevering som leveres gruppevis med maks 5 studenter

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen: godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Regnskap og revisjon (ØABACHBRR)
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammene Bachelor i økonomi og administrasjon, og Bachelor i regnskap og revisjon ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

Leiv Opstad(2010): Innføring i makroøkonomi for økonomisk-administrative studier. Cappelen + oppgavesamling

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMØ8001 7.5 01.01.2006
SØ110 6.0 01.01.2005
SØ215 6.0 01.01.2005
SØ215 6.0 01.08.2005

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 07.12.2017 09:00 KJL1 , D2 , KJL21 , R D1-185 Datasal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.