SARB8018 - Individuelt lesepensum

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

I samråd med instituttet og veileder kan kandidaten selv legge opp et emne til opplæringsdelen i doktorgradsprogrammet. Under veiledning skriver kandidaten et essay på 8-10 sider om et selvstendig tema basert på valgt pensum. Instituttet oppnevner veileder, og både tema og pensum må godkjennes av instituttet etter anbefaling fra veileder.
Essayet kan ikke benyttes som del av doktorgradsanhandlingen

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning, inntil åtte timer (for- og etterarbeid for veileder inkludert). Emnet er forbeholdt kandidater tatt opp på ph.d.-programmet i sosialt arbeid.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i relevante fag, opptak til doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid.

Kursmateriell

Kandidaten velger selv tema og legger opp et pensum på ca. 400 sider, eller tilsvarende ca. 20 vitenskapelige artikler. Pensum skal ivareta hensyn til både bredde og dybde innenfor valgt tema. Selvvalgt pensum skal være godkjent av veileder før innlevering av essay, og kan ikke være overlappende med andre emner kandidaten tar.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.