course-details-portlet

SARB8018 - Individuelt lesepensum

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

I samråd med instituttet og veileder kan kandidaten selv legge opp et eget emne til opplæringsdelen i doktorgradsprogrammet. Under veiledning skriver kandidaten et essay på 4500-5000 ord om et selvvalgt tema basert på valgt pensum. Instituttet oppnevner veileder, og både tema og pensum må godkjennes av instituttet etter anbefaling fra veileder.

Essayet kan ikke benyttes som del av doktorgradsavhandlingen, og kan ikke være overlappende med andre emner kandidaten tar som del av opplæringsprogrammet til ph.d.

Læringsutbytte

Hovedformålet er å gi nødvendig innsikt for arbeidet med avhandlingen, men emnet skal også bidra til den generelle faglige opplæringen.

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning, inntil åtte timer (for- og etterarbeid for veileder inkludert). Emnet kan understøttes av deltakelse på kurs, seminar eller konferanser som ikke i seg selv er del av noe ph.d.-program, og essayet kan være presentert som paper på en konferanse.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i relevante fag, opptak til doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap.

Kursmateriell

Kandidaten velger selv tema og legger opp et pensum på ca. 400 sider, eller tilsvarende ca. 20 vitenskapelige artikler. Pensum skal ivareta hensyn til både bredde og dybde innenfor valgt tema. Selvvalgt pensum skal være godkjent av veileder før innlevering av essay.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
15.12.2023


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU