course-details-portlet

SARB8008 - Etnisitet og mangfold

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset fokuserer på hvordan sosiale institusjoner har møtt det som i mange land er relativt nye utfordringer knyttet til multikulturalisme og mangfold, på områder som sosial integrering, tjenesteyting og sysselsetting. Gjennom å utforske hvordan innvandrere og flyktninger deltar på ulike samfunnsområder i mottakerlandet, vil kurset også ta opp relevante begreper som har begynt å dominere feltet, slik som multikulturalisme, mangfoldsledelse, segmentert assimilering og transnasjonalisme.

Læringsutbytte

Kurset har som mål å (i) øke studentenes forståelse for amerikanske, europeiske og skandinaviske persepektiver på integrasjon, multikulturalisme og transnasjonalisme (ii) gi studentene mulighet til å sammenlikne, sette opp mot hverandre og bruke analyseverktøy framskaffet gjennom disse perspektivene (iii) øke studentenes forskningskompetanse og øke deres evne til kritisk tenkning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, deltagerpresentasjoner og diskusjoner. Før kurset skal deltakerne sende inn et utkast (ca. 3000 ord) til et paper innen området innvandring, integrasjon og etnisk mangfold. Utkastet må sendes innen 15.mars 2019. I løpet av kurset blir paperene presentert og diskutert. En endelig versjon av paperet (ca. 7000 ord) må leveres inn etter kurset for endelig godkjenning. Emnet kan undervises på norsk eller engelsk.
Undervisningen kan bli avlyst eller endret dersom det er færre enn 5 påmeldte, og Institutt for sosialt arbeid ikke har undervisningskapasitet

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl. deltagelse, fremlegg av paper. kommentere andres paper

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende

Kursmateriell

Artikkelkompendium

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU