course-details-portlet

SARB8008 - Etnisitet og mangfold

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Kurset fokuserer på hvordan sosiale institusjoner har møtt det som i mange land er relativt nye utfordringer knyttet til migrasjon, på områder som integrering, marginalisering, sosiale rettigheter og sysselsetting. Gjennom å utforske hvordan innvandrere og flyktninger deltar på ulike samfunnsområder i mottakerlandet og andre land, vil kurset også ta opp relevante begreper som har begynt å dominere feltet, slik som integrering, etnisitet og transnasjonalisme.

Læringsutbytte

Kurset har som mål å (i) øke studentenes kunnskap og forståelse for perspektiver på migrasjon, integrasjon, multikulturalisme og transnasjonalisme (ii) styrke studentenes forskerferdigheter innen feltet, og gi studentene mulighet til å sammenlikne perspektivene, sette dem opp mot hverandre og bruke analyseverktøy framskaffet gjennom disse perspektivene (iii) øke studentenes generelle forskningskompetanse og øke deres evne til kritisk tenkning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, deltagerpresentasjoner og diskusjoner.

Emnet kan undervises på norsk eller engelsk.

Undervisningen kan bli avlyst eller endret dersom det er færre enn 5 påmeldte og/eller Institutt for sosialt arbeid ikke har undervisningskapasitet.

Ved behov vil deler av undervisningen gå parallelt med SARB 3518/3519.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl. deltagelse, fremlegg av paper. kommentere andres paper

Mer om vurdering

Før kurset skal deltakerne sende inn et utkast (ca. 2000 ord) til et paper innen området innvandring, integrasjon og etnisitet. Kurset arrangeres på vårsemesteret og paperutkastet må sendes innen 1.mars. I løpet av kurset blir paperne presentert og diskutert. En endelig versjon av paperet (ca. 7000 ord) må leveres inn etter kurset for endelig godkjenning. Paperet godkjennes hvis det demonstrerer at studenten har nødvendige kunnskaper om migrasjonsrelaterte perspektiver, solide forskerferdigheter innen feltet, og generell forskningskompetanse i forhold til presentasjon av egne forskningsfunn og anvendelse av relevante forskningsmetoder og teorier. Essayet kan bygge bro over til egen avhandling.

En identisk versjon av eksamensbesvarelsen kan ikke brukes direkte inn i avhandlingen som en artikkel eller kapittel. En omarbeidet versjon av eksamensbesvarelsen kan inngå i avhandlingen.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende

Kursmateriell

Artikkelkompendium

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SARB3518 5.0 HØST 2021
SARB3519 5.0 HØST 2021
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU