course-details-portlet

SANT3021 - Etnografisk metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Hvilke sosialantropologiske metoder bør du velge i arbeidet med mastergradsoppgaven din? Hvilke metoder planlegger du å anvende under feltarbeidet? I dette emnet utfordres du til å se sammenhenger mellom valg av tema, felt og problemstilling og hvilke metoder du kan bruke for å samle inn et materiale om ditt forskningstema på en systematisk og etisk forsvarlig måte. Emnet tar for seg generelle samfunnsvitenskapelige metoder, den etnografiske metodens egenart og den antropologiske forskningsprosessen.

Læringsutbytte

Når du har gjennomført dette emnet har du inngående kunnskap om etnografisk metode og andre kvalitative metoder, og du får et innblikk i kvantitativ metode. Du kan identifisere og reflektere over etiske dilemmaer som forskningsprosjektet og feltundersøkelser reiser, og kan velge metode ut fra tematikken du skal undersøke.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og bibliotekskurs. Undervisningen vil normalt gis på engelsk.

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen på 4000 ord, ekskludert forside og referanseliste.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad i sosialantropologi eller tilsvarende

Kursmateriell

Informasjon om pensum gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SANT3100 15.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosialantropologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
13.10.2022

Innlevering
20.10.2022


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU