course-details-portlet

SANT3020 - Teoretiske perspektiver

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet gir deg en bred forståelse i nyere teoretiske retninger i sosialantropologi. Det gir en innsikt i hvordan teoretiske begreper og perspektiver produseres og virker i faget, og hvordan disse utvikler seg i relasjon til en bredere sosial og forskningsmessig kontekst. I den forbindelse berører emnet sentrale begreper og debatter i både klassisk og samtidig antropologisk teori. Emnet utfordrer deg videre til å tenke gjennom sammenhenger mellom grunnleggende antropologisk teori og ditt eget prosjekt, og det forventes at du begynner arbeidet med å velge litteratur som omhandler det empiriske fenomenet du skal studere og som anvender ulike faglige perspektiver, teorier og begreper.

Læringsutbytte

Du har videreutviklet kunnskap om analytiske begreper, overordnede modeller og analysemåter innen faget. Du kan velge og vurdere kritisk teoretiske perspektiver, analytiske modeller og begreper i studier av bestemte empiriske fenomener.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Undervisningen gis normalt på engelsk.

Mer om vurdering

Eksamen består av en oppgave. Mer informasjon gis i blackboard i starten av semesteret. Eksamen kan leveres på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad i sosialantropologi eller tilsvarende

Kursmateriell

Informasjon om pensumlister blir gjort tilgjengelig ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SANT3000 15.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosialantropologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
11.11.2022

Innlevering
09.12.2022


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU