SØK3524 - Miljø- og ressursøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer C

Faglig innhold

Første del av kurset tar opp teorien omkring eksterne virkninger, institusjoner og miljøproblemer. Teorier for miljøregulering gås gjennom, og modeller for klimaproblemet og internasjonale miljøproblemer studeres. I naturressursdelen av kurset analyseres modeller for optimal forvalting av fiske- skog- og viltressurser, dessuten ikke-fornybare ressurser som olje. Disse problemene er hovedsakelig dynamiske og kapitalteoretiske, og hovedprinsippene i optimal kontrollteori og dynamisk programmering gås gjennom.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- modeller for samspillet mellom økonomisk og menneskelig aktivitet og miljøet
- å analysere statiske og dynamiske miljø- og ressursøkonomiske problemstillinger
- lokale, nasjonale og internasjonale aspekter ved miljø- og naturressursproblemer
- å analysere effekten av ulike typer politikk relatert til forurensning, utvinning av ikke-fornybare ressurser som olje og mineraler og utnyttelse av fornybare ressurser som fisk og skog

Ferdigheter
Du skal kunne
- beherske grunnleggende miljø- og ressursøkonomiske teorier og være kjent med faktagrunnlaget - ha god forståelse for den nasjonale og internasjonale debatten om klima og forurensningsproblemer
- være i stand til å analysere en rekke miljø- og ressursøkonomiske problemstillinger teoretisk og ved bruk av modeller

Generell kompetanse
Du skal kunne
- lese og forstå rapporter og forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i emnet
- benytte emneinnholdet i eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. En obligatorisk semesteroppgave. Denne kan gjerne utføres i gruppe. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises ikke hvert semester. Sjekk www.ntnu.no/econ.

Obligatoriske aktiviteter

  • En godkjent semesteroppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK3512 15.0 01.09.2007
SØK8624 10.0 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 15.12.2017 09:00 Storhall del 2
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.