course-details-portlet

RAT3211 - Grunnleggende teoretisk ekkokardiografi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Ultralyd: fysiske prinsipper Artefakter i 2D og doppler Hjertets fysiologi og patologi Sirkulasjonsfysiologi, fortsatt Hemodynamikk Systolisk/diastolisk venstre ventrikkelfunksjon del 1 (forts. i neste semester) Kunne systemet og navnene venstre ventrikkels segmenter og kjenne til koronararterienes forhold til disse (forts. i neste semester) Høyre ventrikkelfunksjon - intro Ekkokardiografiske metoder Vevsdoppler og Speckle Tracking, intro Avbildningsprinsipper og teknikker Diametre, volum, masse Doppler teknologi del 1 Transthoracal ekkokardiografi: Standardplan, nomenklatur, teknisk kvalitet Standardmålinger som bl.a. non-invasiv minuttvolummåling og non-invasiv trykkestimering

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • beskrive sammenhengen mellom det fremstilte ultralydbildet og bakenforliggende fysiologi
 • beskrive anatomiske strukturer som fremstilles i standardiserte ultralydopptak av hjertet
 • redegjøre for opptak og målinger som inngår i en standard ekkokardiografisk undersøkelse
 • vurdere kvalitet i ultralydopptak
 • vurdere venstre ventrikkels systoliske og diastoliske funksjon på et begynnernivå
 • vurdere høyre ventrikkelfunksjon på et begynnernivå
 • forklare trykkforhold i sirkulasjonssystemet

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning, ferdighetstrening, nettbasert opplegg

Obligatoriske aktiviteter

 • Innlevering
 • Innlevering
 • Presentasjon

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinsk bildeteknologi (MMEDBT)
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar (FTVIDULTRA)

Forkunnskapskrav

RAT3201 eller RAT6001

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HRAD8012 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Medisinsk teknologi
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Radiografi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU