course-details-portlet

RAT1001 - Anatomi og fysiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

Nomenklatur (medisinsk terminologi), topografisk anatomi, biokjemi, cellens og vevets oppbygging og funksjon, nervesystemet og sansene, det endokrine system, bevegelsessystemet (skjelettet og musklene), sirkulasjonssystemet, blodet og immunsystemet, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, temperaturreguleringen, nyrene- og urinveissystemet, væske-elektrolyttbalansen, syre-basebalansen og reproduksjonssystemet.

Læringsutbytte

Det forventes at studenten skal kunne:

Kunnskaper:

 • gjengi biokjemiske prosesser
 • forklare kroppens oppbygning og ulike organsystemers normale funksjon (fysiologi) og samspill for: celler og vev, nervesystemet, sansene, det endokrine system, bevegelsessystemet, sirkulasjonssystemet, blodet og immunsystemet, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, temperaturreguleringen, nyrene- og urinveissystemet, væske-elektrolyttbalansen og syre-base balansen og reproduksjonssystemet
 • gjøre rede for skjelettanatomi
 • navngi anatomiske navn på strukturer og organer
 • beskrive organers beliggenhet i forhold til hverandre og i forhold til ulike plan og retninger på diagnostiske bilder og anatomiske modeller (topografisk)

Ferdigheter:

 • anvende medisinsk terminologi innen anatomi og fysiologi

Læringsformer og aktiviteter

Langsgående undervisning. Forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid, lab.øvelser, seminarer, veiledning, nettstøttet læring.

Obligatoriske aktiviteter

 • Test i skjelettanatomi
 • Seminar(er) med studenfremlegg
 • Nærværsplikt ved veiledninger

Mer om vurdering

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.

Alle obligatoriske aktiviteter må være vurdert godkjent for at studenten kan avlegge eksamen. Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldige i ett kalenderår fra semesterslutt, men instituttet kan gjøre unntak etter søknad og vurdering.

Utfyllende informasjon om utsatt eksamen/kontinuasjon:

Utsatt eksamen avholdes for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRADIO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i radiografi eller årsstudium i bioteknologi og kjemiingeniørfag ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RAG1001 15.0 HØST 2020
HRAD1001 10.0 HØST 2020
RAD1051 11.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bioteknologi
 • Radiografi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 08.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111+SL210 Sluppenvegen 14 56
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU