Bakgrunn og aktiviteter

Universitetslektor. Radiograf. Stråleterapeut. Master i helsefag fra UiB

Foreleser i anatomi og fysiologi, strålebiologi, stråleterapi

Følger opp studenter i praksis

Veileder i praksis, oppgaver

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

  • Hanger, Nina; Johnsen, Lydia; Rambech, Kristin. (2019) Erfaringer fra videreutdanningskurs i ultralyd av dialysefistler ved NTNU. NyreNytt.

2017

  • Hanger, Nina; Johnsen, Lydia; Rambech, Kristin. (2017) Ultralyd av AV-fistler for hemodialyse. NyreNytt.

2016

  • Rambech, Kristin; Reidunsdatter, Randi Johansen. (2016) Praksisstudier ved radiografutdanningen i Trondheim - hvordan styrke kvalitet og relevans?. Fusjonsseminar fakultet for medisin og helsevitenskap . NTNU; Scandic hotell Lerkendal, Trondheim. 2016-11-10 - 2016-11-11.

2015

  • Kildal, Nina Hanger; Rambech, Kristin; Reidunsdatter, Randi Johansen; Sitter, Beathe. (2015) I Røntgens fotspor. Hold Pusten.
  • Kildal, Nina Hanger; Rambech, Kristin; Reidunsdatter, Randi Johansen; Sitter, Beathe. (2015) I Røntgens fotspor. www.adressa.no.

2010

2009

  • Rambech, Kristin. (2009) IMRT og bestråling av venstre bryst ved lokalisert sykdom. MedFys 2009 ; Trondheim. 2009-03-24 - 2009-03-25.
  • Rambech, Kristin. (2009) IMRT ved lokalisert, venstresidig brystbestråling. utenTitteltekst . Kreftavdelingen St. Olavs Hospital; St. Olavs Hospital. 2009-05-12 - 2009-05-12.
  • Rambech, Kristin. (2009) Strålebehandling av pasienter med lokalisert, venstresidig brystkreft og bruk av intensitetsmodulert stråleterapi (IMRT). 2009.

2007

  • Solstad, Hjørdis; Rambech, Kristin; de Wries, Wilma; Solstad, Hjørdis; Rambech, Kristin; Brinchmann, Randi. (2007) International Modules in studies of Radiography. A co-project between educations in Norway, Denmark and The Netherlands. UKJENT. 2007.