Bakgrunn og aktiviteter

Universitetslektor. Radiograf. Stråleterapeut. Master i helsefag fra UiB

Foreleser i anatomi og fysiologi, strålebiologi, stråleterapi

Følger opp studenter i praksis

Veileder i praksis, oppgaver