PSY8011 - Selvvalgt pensum - metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Varierer med det aktuelle tema som tas opp. Oppgaven kan ikke benyttes som innhold i doktorgradsavhandlingen.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten...
- har inngående kunnskap om metoder som er sentrale i arbeidet med ph.d.-avhandlingen.
- har oversikt over andre relevante metoder brukt innen psykologi faget.

Ferdighet:
Kandidaten...
- får trening i og ferdigheter i bruk av forskningsmetoder som er sentrale for arbeidet med avhandlingen.
- får trening i og ferdigheter i muntlig formidling av forskningsresultater både i vitenskapelige og andre fora.
- får trening i og ferdigheter i skriftlig formidling av forskningsresultater gjennom rapportskriving.

Generell kompetanse:
Kandidaten...
- får en generell faglig opplæring som er ønskelig for kandidatens senere virke.
- får gjennom dette emnet et grunnlag for et selvstendig, kritisk og reflektert forhold til egen og andres forskning gjennom fordypning i forskningsmetodikk.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er satt opp med individuelt lesepensum og åpner for stor grad av tilpasning til individuelle problemstillinger. Emnet er satt opp med 10 timer veiledning inkl. tid til for og etterarbeid, og skal inneholde følgende momenter:

-Godkjent oppsett av lesepensum (ca. 400 sider).
-Fullført veiledning - 10 timer, individuelt eller i gruppe med andre som jobber innen samme problemstilling.
-Kandidaten skal levere et skriftlig arbeide som gjør rede for de problemstillinger som er tatt opp mellom veileder og kandidat. Form, omfang og nivå på det skriftlige arbeidet er avklart i innleveringsskjema for emnet (tilgjengelig på instituttets nettsider).
-Kandidaten skal i løpet av utdanningsperioden gi en presentasjon av det skriftlige arbeidet i et faglig forum som godkjennes av veileder.

Oppmelding til emnet gjøres via StudentWeb, men krever i tillegg at den enkelte ph.d. kandidat selv tar kontakt med en aktuell veileder ved Psykologisk institutt. Avtale inngås mellom kandidat og veileder på eget skjema som fås på Psykologisk institutt. Emnet er forbeholdt kandidater tatt opp ved ph.d.-programmet i psykologi.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (PHPSY)

Forkunnskapskrav

Opptak til ph.d.-programmet i psykologi.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY8001 7.5 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.