course-details-portlet

PSY8010 - Selvvalgt pensum - teori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Varierer med det aktuelle tema som tas opp. En identisk versjon av eksamensbesvarelsen kan ikke brukes direkte inn i avhandlingen som en artikkel eller kapittel. En omarbeidet versjon av eksamensbesvarelsen kan inngå i avhandlingen.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten...

  • har inngående kunnskap om teorier som er sentrale i arbeidet med ph.d.-avhandlingen.
  • har oversikt over andre relevante teorier brukt innen psykologifaget.

Ferdighet:

Kandidaten...

  • får trening i og ferdigheter i muntlig formidling av forskningsresultater både i vitenskapelige og andre fora.
  • får trening i og ferdigheter i skriftlig formidling av forskningsresultater gjennom rapportskriving.

Generell kompetanse:

Kandidaten...

  • får en generell faglig opplæring som er ønskelig for kandidatens senere virke.
  • får gjennom dette emnet et grunnlag for et selvstendig, kritisk og reflektert forhold til egen og andres forskning gjennom fordypning i teoretiske emner.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er satt opp med individuelt lesepensum og åpner for stor grad av tilpasning til individuelle problemstillinger. Emnet er satt opp med 10 timer veiledning inkl. tid til for og etterarbeid. (Dette kommer i tillegg til ordinær veiledning). Emnet skal inneholde følgende momenter:

-Godkjent oppsett av lesepensum (ca. 400 sider).

-Fullført veiledning - 10 timer, individuelt eller i gruppe med andre som jobber innen samme problemstilling.

-Kandidaten skal levere et skriftlig arbeide som gjør rede for de problemstillinger som er tatt opp mellom veileder og kandidat. Form, omfang og nivå på det skriftlige arbeidet er avklart i innleveringsskjema for emnet (tilgjengelig på instituttets nettsider).

-Kandidaten skal, hvis mulig, gi en presentasjon av det skriftlige arbeidet i et faglig forum som godkjennes av veileder.

Oppmelding til emnet gjøres via Studentweb, men krever i tillegg at den enkelte ph.d. kandidat selv tar kontakt med en aktuell veileder (vanligvis hovedveileder på ph.d.) ved Institutt for psykologi. Avtale inngås mellom kandidat og veileder på eget skjema som fås ved instiutt for psykologi, inkludert en litteraturliste som kvalitetsikres av veileder. Emnet er forbeholdt ph.d.-kandidater innen fagretning psykologi ved fakultetets ph.d.-program.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Samfunnsvitenskap (PHSV)

Forkunnskapskrav

Forbeholdt ph.d.-kandidater innen fagretning psykologi ved fakultetets ph.d.-program.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY8000 7.5 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU