course-details-portlet

PROG2051 - Kunstig intelligens

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 60/100
Mappe (arbeider) 40/100

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt og arbeider (mappe)

Faglig innhold

Emnet starter med å beskrive metoder for problemløsning ved hjelp av heuristisk søk i tilstandsrom. Deretter beskrives forskjellige kunnskapspresentasjonsspråk og slutningsmekanismer for maskinell problemløsning. Representasjon i form av predikatlogikk, regler, rammer og semantiske nett behandles, og knyttes til hovedformene for resonnering - særlig regelbasert resonnering. Emnet behandler videre arkitekturer som integrerer forskjellige resonneringsmetoder, agentbaserte arkitekturer, samt arkitekturer for interaktiv problemløsning i et menneske-maskin samspill. Det gis anvendelseseksempler underveis for å belyse metodene.

Læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Læringsformer og aktiviteter

Se engelsk versjon.

Mer om vurdering

Oppgave (60%) gjennomføres som et prosjekt. Studentene kan velge å gjennomføre prosjektet i grupper på opptil 2 studenter. De fire arbeidene som inngår i mappevurderingen (40%) gjennomføres individuelt. Både oppgave og mappevurdering må være bestått for å få karakter i emnet.

 

Mappevurderingen må gjennomføres på nytt neste gang emnet undervises.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)
Programmering (BPROG)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Se engelsk versjon.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjekt 60/100

Utlevering
24.05.2021

Innlevering
07.06.2021


08:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe (arbeider) 40/100

Innlevering
24.05.2021

Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjekt og arbeider (mappe) (1)
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU