course-details-portlet

PROG2007 - Mobile Programming

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 60/100
Skriftlig skoleeksamen 40/100 2 timer A

Faglig innhold

Se engelsk versjon

Læringsutbytte

Se engelsk versjon

Læringsformer og aktiviteter

Se engelsk versjon

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidsoppgaver

Mer om vurdering

Se engelsk versjon

Forkunnskapskrav

Se engelsk versjon

Kursmateriell

Se engelsk versjon

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 A 29.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 7
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 59
M414-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
Høst ORD Prosjekt 60/100

Utlevering
13.11.2023

Innlevering
24.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 40/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU