POL3520 - Industrial Ecology Project

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Veiledning av prosjektoppgave.

Læringsutbytte

Emnet skal forberede studenten på arbeidet med masteroppgaven (POL3920) gjennom utvikling av problemstilling, utforsking av teoretisk litteratur, utarbeidelse av forsknigsdesign og/eller innsamling av data. Prosjektarbeidet har et særlig fokus på å styrke studentens innsikt i praktisk anvendelse av statsvitenskapelige tilnærmingsmetoder og samfunnsvitenskapelig analyseverktøy innenfor rammen av feltet industriell økologi, bredt forstått.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt tilpasset veiledning. Veiledningsseminar dersom tilstrekkelig antall studenter melder seg.

Emnet har studierettskrav og er kun tilgjengelig for studenter på MSc in Industrial Ecology - fordypning i Environmental Politics and Management.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Oppgave. Lengde på oppgaven: inntil 10.000 ord.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industrial Ecology (MSINDECOL) - enkelte retninger

Kursmateriell

Individuelt tilpasset pensum (prosjektoppgave).

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.