course-details-portlet

PG8608 - Eksperimentelle metoder i reservoarteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 50/100
Muntlig eksamen 50/100 1 timer

Faglig innhold

Eksperimentelle metoder for å analysere strømning av væsker i reservoarer. Emner som dekkes er:

 • Fysiske egenskaper med vekt på absolutt og relativ permeabilitet og mobilitet.
 • Teori bak eksperimentelle oppsett, bruksområder, antakelser, utfordringer/ begrensninger.
 • Eksperimentell planlegging.
 • Eksperimentell dataanalyse.

Anvendelse av de ovennevnte emnene angående eksperimentelle screeningsprosedyrer av reservoarer for anvendelse av ulike utvinningsmetoder og eksperimentelle screeningmetoder for ulike utvinningsmetoder.

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet skal gi grunnleggende forståelse av det teoretiske grunnlaget for ulike eksperimentelle metoder anvendt på porøse medier og væskestrøm i slike medier.

Ferdigheter: Studentene skal kunne anvende den teoretiske bakgrunnen til å designe eksperimentelle oppsett, bedømme anvendeligheten av eksisterende metode, utføre dataanalyse inkludert bruk av modeller. Studentene skal kunne identifisere begrensninger ved eksisterende eksperimentelle oppsett og kritisk aksessere dataanalyse fra andre kilder. De skal kunne utføre en kritisk analyse av litteratur innenfor området.

Generell kompetanse: Studentene skal forstå hovedprinsippene anvendt i eksisterende eksperimentelle teknikker, bedømme dens anvendelighet og analysere eksperimentelle data. De skal kunne relatere denne tilnærmingen til ulike situasjoner, som EOR-applikasjoner. Studentene skal også lære å kritisk lese vitenskapelige artikler, søke etter litteratur og dermed kunne definere dagens forskningsfront.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger, eventuelt selvstudium.

Mer om vurdering

For å bestå emnet må både rapport og muntlig eksamen være bestått. For å bestå kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Mastergrad i petroleumsteknologi eller faglærers godkjenning.

Kursmateriell

Forelesningsnotater og utvalgte artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Restproduktteknikk
 • Energi- og miljøfysikk
 • Petroleumsgeofag
 • Miljø- og ressursteknikk
 • Petroleumsteknologi - Reservoarteknikk
 • Reservoarteknologi
 • Fysikalsk kjemi
 • Reservoarteknikk
 • Reservoarkjemi
 • Kjemi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU