course-details-portlet

PG8607 - Numeriske metoder i reservoarsimulering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Emnet gir en utdypning i numeriske metoder anvendt i moderne reservoarsimuleringsmodeller. Emnet omfatter:

 • Spesielle differansemetoder.
 • Kontroll-volum-metoder.
 • Lineær ligningsløsninger.
 • Stabilitet og numerisk dispersjon.

Læringsutbytte

Emnet gir en utdypning i numeriske metoder anvendt i moderne reservoarsimuleringsmodeller. Emnet omfatter:

 1. Spesielle differansemetoder.
 2. Kontroll volum metoder.
 3. Lineær ligningsløsninger.
 4. Stabilitet og numerisk dispersjon.
 5. Strømlinjemetoder.
 6. Oppskaleringsmetoder.

Kunnskap: Ved gjennomført emne vil kandidaten ha en utdypende forståelse av den matematiske oppbyggingen av ulike reservoarsimuleringsmodeller, ulike numeriske representasjoner og løsningsmetoder. Kandidaten vil gjennom lesing av vitenskapelige artikler kunne bygge videre på ulike aspekter innen reservoarsimulering.

Ferdigheter: Kandidaten skal etter gjennomført emne kunne:

 • Beskrive differansemetoden som brukes i løsning av transportligningene brukt i reservoarsimuleringsverktøy.
 • Beskrive ulike lineær løsningsmetoder brukt i dagens reservoar simuleringsverktøy.
 • Argumentere for konsekvensene for stabilitet og dispersjon ved anvendelser av simuleringsvektøyene.

Generell kompetanse: Kandidaten vil få bedre innsikt i reservoarsimulatorens formulering og ulike løsningsmetoder brukt i dagens kommersielle reservoarsimuleringsverktøy. Kandidaten vil kunne formidle kunnskapen til andre og gå dypere inn i enkeltemne på egen hånd.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudie og kollokvier, tidspunkt avtales mellom deltakerne. Emnet undervises hvert andre år.

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

TPG4160 Reservoarsimulering eller tilsvarende. Krever opptak til ph.d.-studiet i ingeniørvitenskap, studieretning reservoarteknikk og petrofysikk, eller godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

1. Reservoir Simulation, SPE Monograph, Volume 13. 2. Basic Applied Reservoir Simulation Textbook, Volume 7.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Reservoarsimulering
 • Reservoarteknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU