course-details-portlet

PG8600 - Utvikling av numeriske reservoarmodeller

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer D

Faglig innhold

Emnet gjennomgår nyere litteratur over matematiske og numeriske metoder som benyttes i reservoarsimuleringsmodeller, men med hovedvekt legges på prosjektarbeid. Prosjektarbeidet avtales individuelt ved starten av semesteret, og kan omfatte utvikling av modeller eller bruk av modeller for å studere strømningsfenomena knyttet til kandidatens ph.d.-forskning.

Læringsutbytte

Ingress: Emnet skal gi state-of-art kunnskap innen utvalgte deler av reservoarsimulering knyttet til studentens valgte avhandlingsområde, samt utvikle praktiske evner rettet mot utvikling, uttesting og anvendelse av reservoarsimuleringsmodeller.

Kunnskap: Kandidaten skal beherske grunnleggende ligninger og teori, samt numerisk løsning for forskjellige typer av reservoarsimuleringsmodeller.

Ferdigheter: Kandidaten skal beherske avansert vitenskapelig anvendelse av simuleringsverktøy rettet mot et forskningsområde.

Generell kompetanse: Kandidaten skal beherske matematisk bakgrunn for simulering og numerisk løsning, samt forstå fysiske parametre og fenomen som ligger til grunn for strømning i porøse media.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, litteraturgjennomgang, prosjektarbeid.

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til ph.d.-programmet Ingeniørvitenskap, studieretning reservoarteknikk og petrofysikk, eller godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

Utvalgte deler av boken: C.C. Mattax and R.L. Kyte: Reservoir Simulation, Monograph Series, SPE, Richardson, TX (1990), 13. Utvalgte artikler og notater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIG4901 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Reservoarteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU