course-details-portlet

PG8503 - Automatisert boring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport med presentasjon
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport med presentasjon 100/100

Faglig innhold

I dette emnet er hovedmålet digitalisering av boreoperasjonen med formål om fjernboring og helautomatisert drift (endemålet er å redusere CO2-avtrykket). Dette kan gjøres ved å fokusere på den nye teknologien (kablet rørsystem og tilbehør) og bruke den til å overføre en stor mengde informasjon fra nedihulls og langs strengen til overflaten i sanntid. Å sende og motta informasjon via Wired Pipe vil bidra til å oppdage feil og symptomer nede i hullet og redusere problemer i sanntid.

Wire drill pipe vil også hjelpe alle boretjenester med å utføre mer nøyaktig og ekstern operasjon mens boringen pågår.

I dette emnet vil forskjellige boretjenester (som styrt trykkboring, styreslamnivåsystem, retningsboring etc.) og forbindelsen til kablet rør bli diskutert.

Planen i dette emnet er å bruke programmering av alle slag som Matlab, Python etc. for temaene og øvelsen som skal gis.

Læringsutbytte

Kunnskap:

På slutten av semesteret vil studentene ha en dyp forståelse av dataoverføring fra overflaten til bunnen av hullet og motsatt, og også verktøyene og utstyret som skal brukes til denne prosessen. Studentene vil få evnen til å bruke det kablede rørsystemet til å planlegge for automatisert drift for ulike boretjenester.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis som selvstudium, med kollokvier, diskusjoner og små prosjekter.

Mer om vurdering

Emnet krever at det må sendes inn en rapport (lite prosjekt) basert på de definerte temaene i emnet. Studenten må holde en presentasjon basert på rapporten. Det blir én felles karakter for både rapport og presentasjon. For å bestå emnet kreves en score på minst 70 prosent.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til ph.d.-programmet Ingeniørvitenskap.

Kursmateriell

Bøker, kompendium og utvalgte artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsteknologi - Petroleumsproduksjon
  • Petroleumsteknologi - Dypboringsteknikk
  • Petroleumsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport med presentasjon

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport med presentasjon 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU