course-details-portlet

PG8502 - Mekaniske sanntidsmodeller i boring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer D

Faglig innhold

Kurset dekker en rekke modeller som beskriver forskjellige områder innen borestrengsdynamikk, som for eksempel surge og swab trykk, friksjonsmodeller, borekronens interaksjon med formasjoner, aksielle, torsjonelle og laterale vibrasjonsmoduser. Det er et fokus på modeller som er spesielt egnet for sanntidsimplementering, selv om dette ikke er et absolutt krav. De obligatoriske øvingene innebærer betydelig programmering i Python, Matlab eller lignende.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten vil ha dyp forståelse av problemer i boring og hvordan modeller kan bøte på disse problemene.

Ferdigheter: Studenten har

  • Evne til å implementere modeller i datamaskin.
  • Evne til å velge gode modeller basert på det underliggende problemet.
  • Evne til å rettferdiggjøre valg av metode.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, diskusjoner og mindre prosjekter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til ph.d.-studiet i ingeniørvitenskap, studieretning brønnkonstruksjoner og produksjonssystem, eller faglærers godkjenning.

Kursmateriell

Utvalgte tidsskriftartikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Algebra
  • Dypboringsteknikk
  • Datateknikk
  • Mekanikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU