course-details-portlet

PG8502 - Mekaniske sanntidsmodeller i boring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Kurset dekker en rekke modeller som beskriver forskjellige områder innen borestrengsdynamikk, som for eksempel surge og swab trykk, friksjonsmodeller, borekronens interaksjon med formasjoner, aksielle, torsjonelle og laterale vibrasjonsmoduser. Det er et fokus på modeller som er spesielt egnet for sanntidsimplementering, selv om dette ikke er et absolutt krav. De obligatoriske øvingene innebærer betydelig programmering i Python, Matlab eller lignende.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Dyp forståelse av problemer i boring og hvordan modeller kan bøte på disse problemene.

Ferdigheter:
- Evne til å implementere modeller i datamaskin.
- Evne til å velge gode modeller basert på det underliggende problemet.
- Evne til å rettferdiggjøre valg av metode.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, diskusjoner and mindre prosjekter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig avsluttende eksamen (50 %) og obligatoriske øvinger/arbeider (50 %). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele emnet (sluttkarakteren) angis med karakter bestått / ikke bestått. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)
Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (PHPETR)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til ph.d.-studiet i ingeniørvitenskap, studieretning brønnkonstruksjoner og produksjonssystem, eller faglærers godkjenning.

Kursmateriell

Utvalgte tidsskriftartikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 1
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Algebra
  • Dypboringsteknikk
  • Datateknikk
  • Mekanikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU