course-details-portlet

PG8202 - Common Earth Modeling: Samtolkning og modellering av geofysiske og geologiske data i HC og mineralleting

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer

Faglig innhold

Geofysisk og geologisk tolkning av magnetometri og gravimetri. Modellberegninger av tyngdefeltet og magnetfeltet ved hjelp av geofysiske, geologiske eller mineralogiske inngangsdata. 3D modellering. Bruk av petrofysiske og gefysiske data som grensebetingelser i modellering. Tolkning av anomalier fra mineral til satellittskalaen og forholdet mellom geologiske strukturer og geofysiske målinger på alle lengdeskalaer.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Oppnå teoretisk og praktisk kunnskap om anvendelse av gravimetri og magnetometri for å forbedre geologiske modeller og tolkninger. Lage egne modellberegninger og geologiske snitt samt tolkningskart.

Ferdigheter: Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten kunne

  • utføre selvstendig 3D modelleringer av magnetiske og gravimetriske data.
  • forstå sammenhengen mellom geofysiske egenskaper og modeller på alle lengdeskalaer fra mineral- til planetskalaen.
  • viderutvikle tolkning av sammenheng mellom forskjellig geofysiske data.

Generell kompetanse: Studentene skal forstå 3D tolkninger. De skal også lære seg selvkritiske analysemetoder, samt å presentere arbeid for andre.

Læringsformer og aktiviteter

Innledende forelesninger. Selvstudium av "case histories". Praktiske øvingsoppgaver i tolkning og dataprosessering, modellberegninger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til ph.d.-studiet i ingeniørvitenskap, studieretning geofysikk eller geologi, eller godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

Artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geofysisk tolkning
  • Anvendt geofysikk
  • Geologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU