PG8106 - Matematisk geofysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Kurset introduserer studentene i en del matematiske aspekter av bølgefeltteori med geofysiske anvendelser. Fokus settes på seismiske forovermodeller og inversjon av noen av disse. Seismisk modellering i horisontalt lagdelte media behandles i detalj. Metodikk for seismisk dataprosessering som for eksempel deterministisk multippelfjerning, de-ghosting kan enkelt utledes fra modelleringsteorien for planlagsmodeller. Kurset behandler videre Greens funksjoner for bølgeligningen og resiprositetsteoremet for akustiske og elastiske media. Flere seismiske prosesseringsmetoder som følger fra dette teoremet, tas opp til behandling i kurset. Bølgefeltsdekomposisjon av multikomponent elastiske data i trykk- og skjærkomponenter utledes.

Læringsutbytte

Ingress: Studentene skal lære seg grunnleggende matematiske modeller for bølgefeltteori med geofysiske anvendelser, med fokus på løsningsmetoder for noen utvalgte fundamentale problemer.
Kunnskaper: Studentene skal forstå hvordan seismisk modellering og inversjon brukes i petroleumskartlegging og produksjon.
Ferdigheter: Studentene skal kunne utlede og anvende modeller som blir brukt i forbindelse med prosessering og analyser av seismiske data. De skal kjenne til ulike teknikker for modellering, prosessering og inversjon av seismiske data. Generell kompetanse: Studentene får generell kompetanse i viktige matematiske aspekter av bølgefeltteori med geofysiske anvendelser. De forstår hovedprinsippene som blir brukt i petroleum-seismikkforskning og blir i stand til selv å utvikle modeller for seismisk dataprosessering og analyse. Kritisk selv-læring er vektlagt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (PHPETR)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til ph.d.-studiet i petroleumsteknologi og anvendt geofysikk eller faglærers godkjenning.

Kursmateriell

Utvalgte kapitler fra boken "Introduction to Petroleum Seismology" av Luc T Ikelle og Lasse Amundsen, utgitt av Society of Exploration Geophysicists 2005 (ISBN 1-56080-129-8). Forelesningsnotater.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.