course-details-portlet

PG8106 - Matematisk geofysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100

Faglig innhold

Emnet introduserer studentene til en del matematiske aspekter av bølgefeltteori med geofysiske anvendelser. Fokus settes på seismiske forovermodeller og inversjon av noen av disse. Seismisk modellering i horisontalt lagdelte media behandles i detalj. Metodikk for seismisk dataprosessering som for eksempel deterministisk multippelfjerning og de-ghosting, kan enkelt utledes fra modelleringsteorien for planlagsmodeller. Emnet behandler videre Greens funksjoner for bølgeligningen og resiprositetsteoremet for akustiske og elastiske media. Flere seismiske prosesseringsmetoder som følger fra dette teoremet, tas opp til behandling i emnet. Først, hvordan seismiske data kan injiseres som kilder i endelig-differanse modellering for å separere data i oppgående og nedgående komponenter eller estimere den seismiske kildens signatur. Deretter hvordan resiprositetsteoremet kan brukes for å utlede multidimensjonal dekonvolusjon, som fjerner effekten av havlaget fra seismiske data. Til slutt utledes teori for bølgeformsinversjon av seismogrammer for en-dimensjonal bølgeligning.

Læringsutbytte

Ingress: Studentene skal lære seg grunnleggende matematiske modeller for bølgefeltteori med geofysiske anvendelser, med fokus på løsningsmetoder for noen utvalgte fundamentale problemer. Kunnskaper: Studentene skal forstå hvordan seismisk modellering og inversjon brukes i petroleumskartlegging og produksjon.

Ferdigheter: Studentene skal kunne utlede og anvende modeller som blir brukt i forbindelse med prosessering og analyser av seismiske data. De skal kjenne til ulike teknikker for modellering, prosessering og inversjon av seismiske data.

Generell kompetanse: Studentene får generell kompetanse i viktige matematiske aspekter av bølgefeltteori med geofysiske anvendelser. De forstår hovedprinsippene som blir brukt i petroleum-seismikkforskning og blir i stand til selv å utvikle modeller for seismisk dataprosessering og analyse. Kritisk selv-læring er vektlagt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til ph.d.-studiet i ingeniørvitenskap, studieretning geofysikk, opptak til ph.d.-studiet ved et annet norsk universitet, eller godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

Utvalgte kapitler fra bøkene "Introduction to Petroleum Seismology, second edition" av Luc T Ikelle og Lasse Amundsen, utgitt av Society of Exploration Geophysicists 2018 (ISBN (Print) 978-1-56080-343-0, ISBN (Online) 978-1-56080-344-7) og "Introduction to Exploration Geophysics with Recent Advances" av Martin Landrø og Lasse Amundsen, utgitt av Bivrost 2018 (ISBN 978-82-303-3763-9). Forelesningsnotater.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anvendt geofysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU