course-details-portlet

PARA1013 - Anatomi og fysiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

Anatomi og fysiologi er grunnleggende medisinske fag. Anatomi omhandler kroppens oppbygning og fysiologi beskriver hvordan en levende kropp normalt fungerer. Kunnskap om de normale kroppsfunksjoner er en forutsetning for å kunne forstå utviklingen av sykelige tilstander, og å kunne gi riktig behandling.

Innhold:

 • Celler og vev
 • Nervesystemet og sansene
 • Det endokrine systemet
 • Blodet og sirkulasjonssystemet
 • Immunsystemet
 • Respirasjonssystemet
 • Nyrer og urinveier
 • Fordøyelsessystemet og stoffomsetningen
 • Muskel- og skjelettsystemet
 • Temperaturregulering

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • beskriver kroppens oppbygning, og forklarer organer og organsystemenes normale funksjon og samspill for: celler og vev, nervesystemet, sansene, det endokrine system, skjelettsystemet, musklene, sirkulasjonssystemet, blodet og immunforsvaret, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, temperaturreguleringen, nyre og urinveisystemet og reproduksjonssystemet
 • navngir anatomiske navn på strukturer og organer, og beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre
 • beskriver biokjemiske prosesser
 • navngir de ulike næringsstoffene og beskriver deres omsetning og funksjon

Ferdigheter:

Kandidaten

 • Anvender kunnskap om anatomi og fysiologi i utøvelsen av ambulansefaget

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er samlingsbasert og omfatter to samlinger. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt med obligatoriske oppgaver.

Noen av samlingsdagene kan gjøres digitale.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % nærværsplikt på samling
 • Obligatorisk oppgave

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • En individuell oppgave
 • 80 % nærværsplikt på emnets samlinger

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men man kan søke instituttet om utvidet varighet.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon: Utsatt eksamen i henhold til eksamensplan i påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Krever opptak til Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED).

Kursmateriell

Pensumlitteratur: Sand et.al. "Menneskekroppen".

Arbeidsboka: Porthun et. al. "Arbeidsbok Anatomi Paramedisin/ Paramedic".

Øvrig kursmateriell publiseres i emnets Blackboardrom.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PARA1003 5.0
PAG1001 10.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Anatomi og histologi
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU