course-details-portlet

PARA1013 - Anatomi og fysiologi

Om emnet

Faglig innhold

Anatomi og fysiologi er grunnleggende medisinske fag. Anatomi omhandler kroppens oppbygning og fysiologi beskriver hvordan en levende kropp normalt fungerer. Kunnskap om de normale kroppsfunksjoner er en forutsetning for å kunne forstå utviklingen av sykelige tilstander, og å kunne gi riktig behandling.

Innhold:
- Celler og vev
- Nervesystemet og sansene
- Det endokrine systemet
- Blodet og sirkulasjonssystemet
- Immunsystemet
- Respirasjonssystemet
- Nyrer og urinveier
- Fordøyelsessystemet og stoffomsetningen
- Muskel- og skjelettsystemet
- Temperaturregulering

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten
- beskriver kroppens oppbygning, og forklarer organer og organsystemenes normale funksjon og samspill for: celler og vev, nervesystemet, sansene, det endokrine system, skjelettsystemet, musklene, sirkulasjonssystemet, blodet og immunforsvaret, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, temperaturreguleringen, nyre og urinveisystemet og reproduksjonssystemet
- navngir anatomiske navn på strukturer og organer, og beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre
- beskriver biokjemiske prosesser
- navngir de ulike næringsstoffene og beskriver deres omsetning og funksjon

Ferdigheter:
Kandidaten
- Anvender kunnskap om anatomi og fysiologi i utøvelsen av ambulansefaget

Læringsformer og aktiviteter

Utfyllende informasjon:
Emnet omfatter to samlinger, hver over 3 dager. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt med obligatoriske oppgaver.

Obligatoriske arbeidskrav:
1) En individuell oppgave som vurderes som godkjent/ikke godkjent.
2) Det er krav om minst 80 % tilstedeværelse på emnets samling for å kunne fremstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppgave
  • 80 % obligatorisk tilstedeværelse på samling

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:
Utsatt eksamen i august, og i henhold til eksamensplan.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Krever opptak til Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Kursmateriell

Sand et.al. "Menneskekroppen"

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PARA1003 5.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår UTS Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 08.02.2021

Innlevering 08.02.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU