course-details-portlet

PARA1006 - Akuttmedisin 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer A

Faglig innhold

I dette emnet skal studentene tilegne seg kunnskap og ferdigheter i temaer som omhandler utfordrende og/eller kompliserte akuttmedisinske problemstillinger. Eksempler på dette er diagnostikk, vurdering og behandling av akutt syke barn, mennesker med kroniske lidelser, mennesker med store psykososiale og/eller psykiatriske problemer og geriatriske pasienter. Det vil også legges vekt på hvordan kulturelle og sosiale forskjeller påvirker menneskers presentasjon av sykdom og lidelse.

Innhold:

 • Sykdom og skade i; fordøyelseskanal, nyrer og urinveier og i blod og beinmarg
 • Svangerskap, obstetrikk og gynekologi
 • Allergi og anafylaksi
 • Infeksjoner og smittevern
 • Forgiftninger
 • Psykiatri
 • Pediatri
 • Geriatri
 • Pasienter med spesielle utfordringer: Kroniske sykdommer og rusmisbrukere
 • Intensivbehandling

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • Har kunnskap om patofysiologiske prosesser innenfor indremedisinske, geriatriske, infeksjonsmedisinske, hematologiske, immunologiske, psykiatriske og pediatriske problemstillinger.
 • Har kunnskap om behandling av lidelser innenfor indremedisinske, geriatriske, infeksjonsmedisinske, hematologiske, immunologiske, psykiatriske og pediatriske problemstillinger.

Ferdigheter:

Kandidaten

 • Kan gjennomføre en strukturert undersøkelse av barn.
 • Kan gjennomføre en strukturert undersøkelse av den geriatriske pasient.
 • Kan gjennomføre et strukturert anamneseopptak av andre relevante målgrupper.
 • Kan demonstrere smitteverntiltak og andre hygieniske tiltak i ambulansetjenesten.

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • Har en dypere forståelse for utfordringer og særtrekk ved pasienter med kronisk sykdom i yngre og eldre aldersgrupper.
 • Har en bred refleksjonsevne og forståelse for helsetjenesten i hele sin bredde og hvilken rolle man som ambulansearbeider spiller i denne når det ikke er opplagt at pasienten skal til en bestemt del av helsetjenesten.
 • Har evne til å reflektere over den store diagnostiske utfordringen allmennmedisinske problemstillinger er - og hvor grensen går mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har samlingsbasert undervisning og omfatter 2 samlinger med 3 dager per samling. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. En av samlingene gjennomføres digitalt.

Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt og/eller i grupper med obligatoriske oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % nærværsplikt på samlinger
 • Gruppeoppgave

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 1. En gruppeoppgave.
 2. Krav om minst 80 % nærværsplikt på emnets samlinger.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men det kan søkes til instituttet om utvidet varighet.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon: I påfølgende semester, i henhold til eksamensplan.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Krever opptak til Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED).

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres i emnets Blackboardrom.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PAG2200 10.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU