course-details-portlet

PARA1005 - Akuttmedisin 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

I dette emnet introduseres nytt stoff om kroppens utvikling og generelle patofysiologiske prinsipper. Deretter vil det fokuseres på de viktigste organsystemene og diagnostikk og behandling av akutte lidelser i disse. Sentrale temaer vil være epidemiologisk og patofysiologisk kunnskap om sentrale indremedisinske akutte tilstandene, pasientbehandling og behandlingsteknikker. Andre sentrale temaer i dette emnet dekker undersøkelsestekniske og juridiske sider av akutte ambulanseoppdrag, klinisk beslutningstaking og prioriteringer.

Innhold:

 • Anamneseopptak
 • Undersøkelsesteknikk
 • Dokumentasjon
 • Lungesykdommer
 • Hjertesykdommer
 • Endokrine sykdommer
 • Nevrologi
 • Klinisk beslutningstaking og prioritering

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • Har kunnskap om patofysiologiske prosesser i hjerte, lunger, sentralnervesystem og endokrine organer.
 • Har kunnskap om behandling av lidelser i hjerte, lunger, sentralnervesystem og endokrine organer.
 • Har kunnskap om strukturert anamneseopptak.
 • Har kunnskap om systematisk pasientundersøkelse.
 • Dokumenterer relevante medisinske data etter etiske og juridiske retningslinjer.

Ferdigheter:

Kandidaten

 • Kan gjennomføre et strukturert anamneseopptak.
 • Kan gjennomføre en systematisk pasientundersøkelse.
 • Kan demonstrere relevant medisinsk teknisk utstyr og utføre enkle kliniske undersøkelser.
 • Kan demonstrere en grunnleggende enkel men komplett nevrologisk undersøkelse.
 • Kan demonstrere en grunnleggende enkel men komplett undersøkelse av sirkulasjonssystemet og respirasjonssystemet.
 • Kan føre en tilfredsstillende ambulansejournal.

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • Har utviklet en helhetlig tilnærming til den akutt syke pasient og kan profesjonelt presentere kunnskaper og ferdigheter for å ivareta pasientens helhetlige behov.
 • Reflekterer faglig over ny kunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har samlingsbasert undervisning. Emnet omfatter 3 dager med samling. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt og/eller i grupper med obligatoriske oppgaver.

Samlingen kan gjennomføres digitalt

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % nærværsplikt på samling
 • Obl.arbeidskrav: 1 gruppeoppgave

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 1. En gruppeoppgave. Vurderes som godkjent/ikke godkjent
 2. Krav om minst 80 % nærværsplikt på emnets samlinger.

Obligatoriske arbeidskrav må være bestått for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men man kan søke instituttet om utvidet varighet.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon: I påfølgende semester, i henhold til eksamensplan.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Krever opptak til Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED).

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres i emnets Blackboardrom.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PAG2200 5.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
12.10.2023

Innlevering
12.10.2023


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU