course-details-portlet

PARA1005 - Akuttmedisin 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

I dette emnet introduseres nytt stoff om kroppens utvikling og generelle patofysiologiske prinsipper. Deretter vil det fokuseres på de viktigste organsystemene og diagnostikk og behandling av akutte lidelser i disse. Sentrale temaer vil være epidemiologisk og patofysiologisk kunnskap om sentrale indremedisinske akutte tilstandene, pasientbehandling og behandlingsteknikker. Andre sentrale temaer i dette emnet dekker undersøkelsestekniske og juridiske sider av akutte ambulanseoppdrag, klinisk beslutningstaking og prioriteringer.

Innhold:
- Anamneseopptak
- Undersøkelsesteknikk
- Dokumentasjon
- Lungesykdommer
- Hjertesykdommer
- Endokrine sykdommer
- Nevrologi
- Klinisk beslutningstaking og prioritering

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten
- Har kunnskap om patofysiologiske prosesser i hjerte, lunger, sentralnervesystem og endokrine organer.
-Har kunnskap om behandling av lidelser i hjerte, lunger, sentralnervesystem og endokrine organer.
-Har kunnskap om strukturert anamneseopptak.
-Har kunnskap om systematisk pasientundersøkelse.
- Dokumenterer relevante medisinske data etter etiske og juridiske retningslinjer.

Ferdigheter:
Kandidaten
- Kan gjennomføre et strukturert anamneseopptak.
- Kan gjennomføre en systematisk pasientundersøkelse.
- Kan demonstrere relevant medisinsk teknisk utstyr og utføre enkle kliniske undersøkelser.
- Kan demonstrere en grunnleggende enkel men komplett nevrologisk undersøkelse.
-Kan demonstrere en grunnleggende enkel men komplett undersøkelse av sirkulasjonssystemet og respirasjonssystemet.
-Kan føre en tilfredsstillende ambulansejournal.

Generell kompetanse:
Kandidaten
- Har utviklet en helhetlig tilnærming til den akutt syke pasient og kan profesjonelt presentere kunnskaper og ferdigheter for å ivareta pasientens helhetlige behov.
- Reflekterer faglig over ny kunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter 3 dager med samling. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt og/eller i grupper med obligatoriske oppgaver.

Obligatoriske arbeidskrav:
1) En gruppeoppgave. Vurderes som godkjent/ikke godkjent
2) Krav om minst 80 % tilstedeværelse på emnets samlinger for å kunne framstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl.arbeidskrav: 1 gruppeoppgave
  • Obl.arbeidskrav: 80 % tilstedeværelse på samling

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
I påfølgende semester, i henhold til eksamensplan.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Krever opptak til Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 05.02.2021

Innlevering 05.02.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU