course-details-portlet

PARA1004 - Farmakologi og medikamenthåndtering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Grunnleggende kunnskap i farmakologi, legemiddelhåndtering og legemiddelregning er en forutsetning for å kunne gi riktig pasientbehandling. Kunnskaper om legemidlers virkningsmekanismer (farmakodynamikk) og effekter er viktig for forståelsen av hvorfor og hvordan legemidler virker i kroppen. Kunnskaper om hvordan kroppen vår håndterer legemidler (farmakokinetikk) er viktige forutsetninger for å velge riktig legemiddelform, dose og hvor ofte det er nødvendig å gi et legemiddel for å oppnå optimal effekt. Denne kunnskapen er også viktig for å forstå hvorfor bivirkninger oppstår og hvordan samtidig inntak av flere legemidler kan påvirke utfallet av den samlede behandlingen.

Innhold:

 • Farmakodynamikk
 • Farmakokinetikk
 • Bivirkninger
 • Interaksjoner
 • Barn/eldre/gravide/ammende og legemidler
 • Rusmidler/forgiftninger
 • Håndtering og administrering av legemidler.
 • Lover og forskrifter
 • Bruk av Felleskatalog
 • ATC-nummer
 • Gjennomgang av relevante legemiddelgruppers virkningsmekanismer
 • Legemiddelregning

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten

 • Har kunnskap om generell farmakologi, og om spesiell farmakologi av betydning for ambulansetjenesten.
 • Har kunnskap om håndtering og administrering av legemidler i ambulansetjenesten, herunder kunnskap om legemiddelregning.

Ferdigheter: Kandidaten

 • Behersker feilfri legemiddelregning.
 • Anvender kunnskaper om farmakologi og legemiddelhåndtering i utøvelsen av ambulansefaget.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter en samling over 3 dager. Samlingen kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur/kursmateriell og arbeide individuelt med obligatoriske oppgaver.

Samlingen kan gjennomføres digitalt.

Obligatoriske aktiviteter

 • Test i legemiddelregning
 • 80 % nærværsplikt på samlinger

Mer om vurdering

Vurderingsformen er en individuell hjemmeeksamen i generell og spesiell farmakologi.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Test i legemiddelregning - må være 100% korrekt for å få godkjent.
 • 80 % nærværsplikt på samling

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men man kan søke instituttet om utvidet varighet.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon: I henhold til eksamensplan, i august.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Krever opptak til Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED).

Kursmateriell

Nordeng og Spigset "Legemidler og bruken av dem". Felleskatalogen. Lover og forskrifter. Øvrig kursmateriell publiseres i emnets Blackboardrom.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PAG1001 5.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU