PARA1004 - Farmakologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 2 timer D
Skriftlig eksamen 1 timer D

Faglig innhold

Grunnleggende kunnskap i farmakologi, legemiddelhåndtering og legemiddelregning er en forutsetning for å kunne gi riktig pasientbehandling. Kunnskaper om legemidlers virkningsmekanismer (farmakodynamikk) og effekter er viktig for forståelsen av hvorfor og hvordan legemidler virker i kroppen. Kunnskaper om hvordan kroppen vår håndterer legemidler (farmakokinetikk) er viktige forutsetninger for å velge riktig legemiddelform, dose og hvor ofte det er nødvendig å gi et legemiddel for å oppnå optimal effekt. Denne kunnskapen er også viktig for å forstå hvorfor bivirkninger oppstår og hvordan samtidig inntak av flere legemidler kan påvirke utfallet av den samlede behandlingen.

Innhold:
- Farmakodynamikk
- Farmakokinetikk
- Bivirkninger
- Interaksjoner
- Barn/eldre/gravide/ammende og legemidler
- Rusmidler/forgiftninger
- Håndtering og administrering av legemidler.
- Lover og forskrifter
- Bruk av Felleskatalog - ATC-nummer
- Gjennomgang av relevante legemiddelgruppers virkningsmekanismer
- Legemiddelregning

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten
-Har kunnskap om generell farmakologi, og om spesiell farmakologi i ambulansetjenesten.
-Har kunnskap om håndtering og administrering av legemidler i ambulansetjenesten.
-Har kunnskap om anvendelsen av legemidler i ambulansetjenesten.
-Har kunnskap om legemiddelregning.

Ferdigheter:
Kandidaten
-Behersker feilfri legemiddelregning.
-Anvender kunnskap om farmakologi og legemiddelhåndtering i utøvelsen av ambulansefaget.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter en samling over 3 dager. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt med obligatoriske oppgaver.

Obligatoriske arbeidskrav:
1) En individuell oppgave som vurderes som godkjent/ikke godkjent.
2) Det er krav om minst 80% tilstedeværelse på emnets samling for å kunne framstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl.arbeidskrav: 80 % tilstedeværelse på samling
  • obl.arbeidskrav: Individuell oppgave

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Eksamen er en individuell skoleeksamen over 3 timer. Eksamen består av 2 deleksamener:
1) Legemiddelregning - krav om 100 % rett for bestått (1 time)
2) Generell og spesiell farmakologi (2 timer)
Begge deler må være bestått.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Utsatt eksamen i august og i henhold til eksamensplan.
Hvis kun en eksamensdel er bestått, er det mulig å ta utsatt eksamen kun i den andre eksamensdelen som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Kursmateriell

Nordeng og Spigset "Legemidler og bruken av dem"

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** D 08.01.2018 12:00 A061, eksamensrom U-etg. A-bygg , A153, 1.etg. A-bygg , A154, 1.etg. A-bygg
Høst ORD Skriftlig eksamen** D 08.01.2018 13:15 A153, 1.etg. A-bygg , A154, 1.etg. A-bygg , A061, eksamensrom U-etg. A-bygg
Vår UTS Skriftlig eksamen D 13.04.2018 11:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen D 03.09.2018
Sommer UTS Skriftlig eksamen D 03.09.2018
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.