course-details-portlet

PARA1004 - Farmakologi og medikamenthåndtering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 2 timer
Hjemmeeksamen 1 timer

Faglig innhold

Grunnleggende kunnskap i farmakologi, legemiddelhåndtering og legemiddelregning er en forutsetning for å kunne gi riktig pasientbehandling. Kunnskaper om legemidlers virkningsmekanismer (farmakodynamikk) og effekter er viktig for forståelsen av hvorfor og hvordan legemidler virker i kroppen. Kunnskaper om hvordan kroppen vår håndterer legemidler (farmakokinetikk) er viktige forutsetninger for å velge riktig legemiddelform, dose og hvor ofte det er nødvendig å gi et legemiddel for å oppnå optimal effekt. Denne kunnskapen er også viktig for å forstå hvorfor bivirkninger oppstår og hvordan samtidig inntak av flere legemidler kan påvirke utfallet av den samlede behandlingen.

Innhold:
- Farmakodynamikk
- Farmakokinetikk
- Bivirkninger
- Interaksjoner
- Barn/eldre/gravide/ammende og legemidler
- Rusmidler/forgiftninger
- Håndtering og administrering av legemidler.
- Lover og forskrifter
- Bruk av Felleskatalog - ATC-nummer
- Gjennomgang av relevante legemiddelgruppers virkningsmekanismer
- Legemiddelregning

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten
-Har kunnskap om generell farmakologi, og om spesiell farmakologi av betydning for ambulansetjenesten.
-Har kunnskap om håndtering og administrering av legemidler i ambulansetjenesten, herunder kunnskap om legemiddelregning.

Ferdigheter:
Kandidaten
-Behersker feilfri legemiddelregning.
-Anvender kunnskaper om farmakologi og legemiddelhåndtering i utøvelsen av ambulansefaget.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter en samling over 3 dager. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur/kursmateriell og arbeide individuelt med obligatoriske oppgaver.

Obligatoriske arbeidskrav:
1) En individuell oppgave som vurderes som godkjent/ikke godkjent.
2) Det er krav om minst 80% tilstedeværelse på emnets samling for å kunne framstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • obl.arbeidskrav: Individuell oppgave
  • Obl.arbeidskrav: 80 % tilstedeværelse på samling

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Eksamen er en individuell skoleeksamen over 3 timer. Eksamen består av 2 deleksamener:
1) Legemiddelregning - krav om 100 % rett for bestått (1 time)
2) Generell og spesiell farmakologi (2 timer)
Begge deler må være bestått.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Utsatt eksamen i august og i henhold til eksamensplan.
Hvis kun en eksamensdel er bestått, er det mulig å ta utsatt eksamen kun i den andre eksamensdelen som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Krever opptak til Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Kursmateriell

Nordeng og Spigset "Legemidler og bruken av dem".
Felleskatalogen.
Lover og forskrifter.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen

Utlevering 04.01.2021

Innlevering 04.01.2021

Utlevering 10:30

Innlevering 12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen

Utlevering 04.01.2021

Innlevering 04.01.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen

Utlevering 22.03.2021

Innlevering 22.03.2021

Utlevering 10:30

Innlevering 12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen

Utlevering 22.03.2021

Innlevering 22.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU