Fysisk aktivitet og helse

Fysisk aktivitet og helse

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Foto: Kim Sørenssen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MSPAHE, Tue Apr 23 07:47:53 CEST 2024 | M2

Ønsker du å bidra til en mer aktiv og sunn livsstil?

En av de viktigste samfunnsutfordringene verden står ovenfor er å legge til rette for en mer aktiv og sunn livsstil. Gjennom vår mastergrad i fysisk aktivitet og helse gir vi deg kompetansen du trenger for å bidra til bedre helse i samfunnet og som ekspert i idretten. 
Du kan velge fordypning i treningsfysiologi eller bevegelsesvitenskap.

Dette internasjonale masterprogrammet gir deg en dyp innsikt i hvordan fysisk aktivitet og trening kan forbedre helse, fysisk funksjon og prestasjon hos ulike individer.

Du vil lære om de vitenskapelige prinsippene som ligger til grunn for fysisk aktivitet og fysisk funksjon, og hvordan disse kan forbedres i ulike situasjoner. Spesifikt vil du lære hvordan du kan optimalisere helse, prestasjon og funksjon gjennom styrke- og utholdenhetstrening og hvordan dette påvirker vår fysiologi og bevegelsesteknikk.

Du vil også få praktisk erfaring med å utføre bevegelsesanalyser og fysiologiske tester i våre laboratorier, samt ute i felt ved bruk av bærbar teknologi.

Se mer på vår engelske side:

Les mer om hva du lærer

Livsstilssykdommer har økt massivt over hele verden de siste tiårene og øker fortsatt. I tillegg blir befolkningen stadig eldre, og krever at arbeidstakere kan opprettholde sin arbeidsevne lenger, og at folk blir sunnere når de blir eldre. Derfor er kunnskap og ferdigheter innen fysisk aktivitet og helse svært relevant og av økende betydning på flere områder i alle land og samfunn.

Les intervjuer med tidligere studenter og mer informasjon på vår engelske side:

Les mer om jobbmulighetene

Master i fysisk aktivitet og helse undervises på campus Øya i Trondheim som er Norges største og mest populære studentby. Øya ligger sentrumsnært.

Campus Øya gir deg tilgang til utmerkede fasiliteter og topp moderne vitenskapelig utstyr.

Se mer om studiemiljøet på vår engelske side:

Les mer om studiemiljøet

MSc i fysisk aktivitet og helse er et toårig, heltidsprogram. Det første året av masteroppgaven inneholder åtte emner (totalt 60 studiepoeng), mens hele det andre året er viet masteroppgaven (60 studiepoeng).

Du kan velge mellom to fordypninger: treningsfysiologi (Exercise Physiology) eller bevegelsesvitenskap (Movement Science). I begge fordypningene vil du bli ekspert på fysisk aktivitet og helse med relevans for ulike områder innen medisin, fysioterapi, helse, idrett, rehabilitering og idrettsmedisin. Fordypningen i Exercise Physiology fokuserer på trening og treningsfysiologi, mens Movement Science har mer fokus på fysisk funksjon og bevegelsesteknikk.

Studieprogrammet tilbys kun på engelsk. Se mer om studiets oppbygning på vår engelske side. Der finner du også studieplan:

Les mer om studiets oppbygning

Søknadfrist for norske studenter: 15. april.

Opptak søkes gjennom fordypninger: treningsfysiologi (Exercise Physiology) eller bevegelsesvitenskap (Movement Science). Begge har 20 plasser.

Opptak til MSc-programmet i fysisk aktivitet og helse krever en bachelorgrad (eller tilsvarende 3-årig utdanning). 
Alle som tas opp, må ha en gjennomsnittskarakter på minimum C eller tilsvarende i opptaksgrunnlaget (hele graden). Karakteren C gir ingen garanti for opptak siden det kan være flere søkere enn det er plasser. Mastergraden er adgangsbegrenset og tar opp et begrenset antall studenter.

Masteren er skreddersydd for studenter med en bachelorgrad i ett av følgende fagområder:

  • Bevegelsesvitenskap
  • Fysioterapi
  • Idrett eller idrettsvitenskap med en naturvitenskapelig profil
  • Treningsfysiologi
  • Trening, helse og prestasjon

Studenter med bachelorgrad (eller 3-årig ekvivalent) i ett av følgende fagområder tas også opp:

biokjemi, biologi, biomedisinsk vitenskap, ergoterapi, folkehelse, idrettsfag, medisin, ortopediingeniør, radiografi og sykepleie.

Se mer og søk fra vår engelske side:

Les mer om opptak og opptakskrav

For å komme i kontakt med oss i studieadministrasjonen, send en melding via Informasjonstorget vårt i NTNU Hjelp. Der kan du finne nyttig informasjon og også booke tid hos en av våre studieveiledere.

Informasjonstorg for studenter ved INB (NTNU Hjelp)

Søkere og andre eksterne bes bruke studier@inb.ntnu.no som kontaktpunkt.

Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.