Fysisk aktivitet og helse

masterprogram 2-årig, Trondheim

Fysisk aktivitet og helse

Master i fysisk aktivitet og helse er et 2-årig program med tre studieretninger:

  • Aktivitetsvitenskap 
  • Bevegelsesvitenskap
  • Treningsfysiologi

All undervisning på master i fysisk aktivitet og helse foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider

Søknadsfrist 15. april

Søknadsfrist 15. april

Du søker opptak via NTNUs søknadsweb

Søk opptak