course-details-portlet

PAG1001 - Anatomi og fysiologi. Farmakologi og legemiddelhåndtering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Deleksamen 1: Anatomi & fysiologi 2/3 5 timer E
Deleksamen 2: Farmakologi & Legemiddelhåndtering 1/3 3 timer E

Faglig innhold

Faginnhold Anatomi og Fysiologi:

Anatomi beskriver kroppens strukturer og oppbygning. Fysiologi forklarer hvordan en levende kropp normalt fungerer, fra atomer til større organer, og hvordan systemene samspiller og kommuniserer. Kunnskap om de normale kroppsfunksjoner er en forutsetning for å kunne forstå utviklingen av sykelige tilstander, og å kunne gi riktig behandling.

Emnet tar for seg atomer, molekyler, celler, vev, blod, respirasjon, hjerte, sirkulasjon, muskler, skjelett, nervesystemet, sanser, temperaturregulering, hormonsystemet, immunforsvaret, nyrer, urinveier, syre- og basebalanse, fordøyelse, energiomsetning og reproduksjon. Regulering av, og kommunikasjon mellom, organer og organsystemer er en del av emnet.

Faginnhold Farmakologi og Legemiddelhåndtering:

Grunnleggende kunnskap i farmakologi, legemiddelhåndtering og legemiddelregning er en forutsetning for å kunne gi riktig pasientbehandling. Det samme gjelder kunnskaper om legemidlers effekt og virkningsmekanismer (farmakodynamikk) og kunnskaper om hvordan kroppen håndterer legemidler (farmakokinetikk). Kunnskapen er viktig for å kunne velge riktig legemiddelform, dose og frekvens for legemiddelbehandlingen, forstå hvorfor bivirkninger oppstår og hvordan samtidig inntak av flere legemidler kan påvirke utfallet av behandlingen.

Emne tar for seg generell farmakologi (farmakodynamikk, farmakokinetikk, bivirkninger, interaksjoner, og årsaker til variasjon i legemiddelrespons), relevante legemiddelgruppers spesielle farmakologi og rutiner for forsvarlig legemiddelhåndtering (herunder anvendelse av lover og forskrifter, felleskatalogen.no, interaksjoner.no samt legemiddelregning).

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Beskriver og navngir strukturer, organer og kroppens oppbygning.
 • Beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre.
 • Beskriver anatomisk oppbygning i betydningen makroanatomisk (organ og organsystem) og mikroanatomisk (celler og vev).
 • Beskriver organer og organsystemers funksjoner i kroppen.
 • Gjør rede for fysiologi i de ulike organer og organsystemer.
 • Gjør rede for reguleringsmekanismer og homeostase i den friske kroppen.
 • Forklarer biokjemiske prosesser i energiomsetning og proteinsyntese.
 • Navngir ulike næringsstoffer og beskriver deres omsetning og funksjon.
 • Beskriver administrasjonsmåter og legemiddelformer, farmakodynamikk og -kinetikk samt årsaker til variasjon i legemiddelrespons.
 • Forklarer legemidlers effekter på organer, organsystemer og sykdomsprosesser, herunder risiko for uønskede effekter og interaksjoner.
 • Beskriver lovverk og rutiner for håndtering av legemidler.
 • Beregner korrekt legemiddeldosering.

Ferdigheter

Studenten:

 • Formidler bred kunnskap om menneskekroppens anatomi og fysiologi.
 • Formidler kunnskap om biokjemiske prosesser.
 • Behersker feilfri legemiddelregning.

Generell kompetanse

Studenten:

 • Relaterer kunnskaper i anatomi og fysiologi til fortolkning av vitale tegn (som blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens, oksygenmetning, temperatur og bevissthet).
 • Redegjør for trygg og sikker behandling med legemidler i tråd med gjeldende forskrifter og prinsipper for hygiene og pasientsikkerhet.

Læringsformer og aktiviteter

Langsgående undervisning.

Ulike studentaktive læringsformer som seminarer og workshops.

Forelesninger - som introduksjon til et tema eller etter ønske/behov fra studenter i etterkant av arbeid med et tema.

Obligatoriske aktiviteter

 • Flervalgstest i legemiddelregning
 • Ferdighetsøvelse i injeksjonsteknikk

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • Flervalgstest i legemiddelregning - krav om 100 % rett for godkjent. Uten andre hjelpemidler enn enkel kalkulatur (utdeles). Studenten får inntil fire forsøk.
 • Obligatorisk aktivitet: Ferdighetsøvelse i injeksjonsteknikk.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å ta eksamen. Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak.

Utfyllende informasjon om utsatt eksamen/kontinuasjon: Hvis kun en vurderingsdel er bestått, er det mulig å ta utsatt eksamen kun i den vurderingsdelen som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Paramedisin (BPARAMED)

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor i paramedisin ved NTNU.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur/pensum presenteres ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PARA1013 10.0 HØST 2021
PARA1004 5.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Anatomi og histologi
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Deleksamen 1: Anatomi & fysiologi 2/3 E 30.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M413-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 33
Høst ORD Deleksamen 2: Farmakologi & Legemiddelhåndtering 1/3 E 16.02.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M413-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 33
Vår UTS Deleksamen 1: Anatomi & fysiologi 2/3 E 12.04.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 6
Vår UTS Deleksamen 2: Farmakologi & Legemiddelhåndtering 1/3 E 07.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 6
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU