course-details-portlet

MUSV3005 - Hovedinstrument og samspill

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Emnet er en videreføring av Hovedinstrument 1, 2 og 3 i bachelorprogrammet. Undervisning gis på hovedinstrument (individualundervisning) i to semestre. I tillegg gis det gruppeundervisning over ett semester i kollektiv musisering innenfor et utvalgt praksisområde, enten vokalt eller vokalt/instrumentalt. Opptak på master forutsetter ferdigheter tilsvarende avlagt eksamen i hovedinstrument i bachelorprogrammet (ev. mellomfag).

Studenter med instrumental- eller vokaleksamen fra studieprogram for utøvende musikk, fra musikkhøgskolen eller tilsvarende gis ikke undervisning i MUSV3005. For disse erstattes emnet med emner som har MUSV31**-kode.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3005 har avansert kunnskap om

 • ulike vokale/instrumentale retninger og stiltrekk innenfor sitt musikalske hovedområde/sjanger
 • hensiktsmessige vokal/instrumentalteknikker innenfor sitt musikalske fordypningsområde/sine musikalske fordypningsområder.
 • hensiktsmessige musikalske tilnærmingsmåter, herunder innstuderings- og øveteknikker, alene og i sampill med andre.
 • ulike formidlingsaspekter.
 • innstudering og fremføring av musikk i gruppe, vokalt eller vokalt/instrumentalt innenfor et utvalgt praksisområde.

Ferdigheter:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3005

 • kan jobbe målrettet og selvstendig med musisering og faglig fordypning.
 • kan innstudere og presentere et vokalt/instrumentalt repertoar innenfor sitt musikalske hovedområde/sjanger på et høyere nivå enn det som kreves til MUSV2022 eller MUSV2023.
 • kan vise musikalitet, teknisk ferdighet, formidlingsevne og musikkteroretisk innsikt i praktisk utøvelse, på et høyere nivå enn det som kreves til MUSV2022 eller MUSV2023.
 • kan innstudere og fremføre musikk i samsang/samspill med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Individualundervisning og gruppeundervisning.

Studenter med hovedinstrument klassisk vokal, stryk og blås med klaverakkompagnementsbehov får 4 x 30 minutter akkompagnementsforberedelser i forkant av eksamen og 1 time til gjennomføring av eksamen.

Det gis ikke hovedinstrumentundervisning mer enn én gang, for å oppnå samme læringsmål.

Kurset i vokal praksis som inngår i MUSV3005 tilbys i høstsemesteret og avsluttes med godkjent/ikke godkjent. Kurset i vokal praksis må være godkjent før eksamen i hovedinstrument.

For å kunne gå opp til avsluttende eksamen i hovedinstrument forutsettes aktiv deltagelse med minimum 80 % tilstedeværelse i all undervisning. Dersom studenten etter å ha blitt tildelt instrumental-/vokallærer uteblir fra den obligatoriske undervisningen, mister vedkommende retten til å ta eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
 • Praktisk emne

Mer om vurdering

Eksamen på hovedinstrument vurderes med bokstavkarakter. Eksamenstid for hovedinstrument er ca. 30 minutter.

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Opptak på masterprogrammet i musikkvitenskap og MUSV1019, MUSV1021 og MUSV2023 eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU