course-details-portlet

MUSV1033 - Etnomusikologi: Musikk, kultur, globalisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 40/100
Refleksjonsnotat 20/100
Samarbeidsprosjekt (blog/podcast) 40/100

Faglig innhold

Dette emnet tilbyr en introduksjon til fagfeltet etnomusikologi. Mens etnomusikologi pleide å ta for seg musikk fra fjerne deler av verden og muntlige tradisjoner i vesten, har etnomusikologer i de siste tretti årene engasjerte seg i alle former for tradisjonelle, populære og klassiske musikkarter. I dag er etnomusikologi et dynamisk tverrfaglig felt som blir praktisert over hele verden og som forsøker å forstå musikk i sin kulturelle, sosiale og politiske sammenheng gjennom etnografiske forskningsmetoder. I dette emnet utforsker vi forskjellige aspekter av faget fra sin opprinnelse tidlig på 1900-tallet og dets "sammenliknende musikkvitenskap" til sin nåværende form i en globalisert verden. Vi følger sporet etter teorier og ideologier som har motivert etnomusikologisk forskning, som "salvage ethnography," diffusjonisme og kulturrelativisme. Et annet aspekt av emnet vil være å fokusere på forskjellige forskningsmetoder, som deltakende observasjon, transkripsjon og "bimusikalitet." Vi vil diskutere innflytelsen av postkolonial teori på faget, særlig i forhold til etnografisk skriving og forskningsetikk. Vi vil også utforske viktige debatter i faget, slik som diasporastudier, musikk og medier, og anvendt forskning.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenter som fullfører dette emnet vil ha

 • fått kunnskap om historien i fagfeltet etnomusikologi, etnomusikologiske forskningsmetoder og etnomusikologiske teorier
 • lært om spesifikke musikkartister, tradisjoner og institusjoner verden rundt
 • fått utdypet sin forståelse av viktige aktuelle debatter innenfor fagfeltet etnomusikologi

Ferdigheter:

Studenter som fullfører dette emnet vil ha

 • oppnådd ferdigheter i å drøfte etnomusikologiske litteratur
 • utviklet sine evner til å vurdere audiovisuelt materiale
 • fordypet sin kompetanse i å presentere (både muntlig og skriftlig) sine egne tanker i forbindelse med aktuelle debatter.

Læringsformer og aktiviteter

Dette emnet består av forelesninger og seminarer med obligatorisk oppmøte (minimum 80 % deltagelse). Hver forelesning vil være basert på pensumtekster og audiovisuelle casestudier. Forelesningene vil også inkludere små diskusjoner og gruppearbeid. I tillegg skal emnet omfatte gjesteforelesninger, en tur til et musikkarkiv, en dans/musikk workshop og en feltarbeid-aktivitet. Det forventes at studentene er godt forberedt til å diskutere tekstene og sine syn på dem på hver forelesning. Studentene skal også skrive en dagbok for å dokumentere det de har lært etter hver forelesning. Én uke før innlevering av semesteroppgavene, skal studentene gi og få fagfellevurdering på oppgavene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
 • Dagbok
 • Peer-feedback på semesteroppgaver

Mer om vurdering

Vurdering består av følgende komponenter:

1) Én semesteroppgave (8 til 10 sider A4, 12 bokstavstørrelse, 1,5 linjeavstand)

2) Ett samarbeidsprosjekt (blogginnlegg på 1500-2500 ord, eller podcast på 30-40 minutter)

3) Refleksjonsdagbok (3 til 4 sider A4, 12 bokstavstørrelse, 1,5 linjeavstand)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (ÅMUSV)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV1013 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Semesteroppgave 40/100

Utlevering
03.03.2023

Innlevering
10.03.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Samarbeidsprosjekt (blog/podcast) 40/100

Utlevering
07.04.2023

Innlevering
21.04.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Refleksjonsnotat 20/100

Utlevering
14.04.2023

Innlevering
21.04.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU