course-details-portlet

MUST2052 - Digital komposisjon og framføring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 1/2
Praktisk eksamen 1/2 15 minutter

Faglig innhold

Emnet består av følgende hovedelementer: Algoritmisk komposisjon og avanserte lydbehandlingsteknikker. Performance-orientert programvare, interaktiv bruk av musikkteknologi, live elektronikk. Introduksjon til programmering i Python og Csound gjennom modifisering av eksisterende implementasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • har innsikt i estetisk praksis som er basert på digitale verktøy for framføring og komposisjon
 • kan identifisere vanlige metoder for algoritmisk komposisjon
 • kjenner til avanserte teknikker for lydsyntese
 • har innblikk i hvordan egenutviklede programmer kan anvendes sammen med kommersielle verktøy
 • kjenner til grunnleggende syntaks og virkemåte for Python og Csound
 • har innblikk i grensesnitt mellom ulike teknologier og programmeringsspråk.

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan komponere lydlige forløp basert på algoritmiske metoder og kombinere disse med avanserte teknikker for lydsyntese
 • har praktisk erfaring med sanntids kontroll av automatiske komposisjonsprosesser
 • kan utforme tekniske løsninger på konkrete musikalske problemer innenfor komposisjon, improvisasjon eller framføring
 • kan reflektere omkring bruken av teknologi i den kreative prosessen.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises i tematiske blokker med forelesninger, gruppeprosjekter og praktiske øvinger. Hver blokk arrangeres som konsentrerte workshops av 2-4 dagers varighet. Nærmere informasjon om omfang og krav til øvinger gis i Blackboard ved semesterstart. Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
 • Øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Musikkproduksjon og framføring med tilhørende skriftlig refleksjon. Det gis karakter på de enkelte delvurderingene før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må alle eksamensdelene være bestått. Ved gjentak av eksamen må kandidaten kun ta om igjen delvurderingene som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)

Forkunnskapskrav

Opptak på bachelorprogrammet i musikkteknologi. Bestått MUST1060 eller tilsvarende. Emnet er tallmessig adgangsregulert. Det vil si at det har et begrenset antall plasser.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUST2062 7.5 HØST 2021
MUST1054 7.5 HØST 2021
MUST1056 7.5 HØST 2021
MUST3056 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkteknologi
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU