course-details-portlet

MUSP4713 - Ensemblepraksis B

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet tar opp ulike sider ved ensemblespill/-sang, som stemmeforberedelse, prøvesituasjon, partiturforståelse og gruppeledelse.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

  • har kunnskap om repertoar for den relevante ensembletypen.

Ferdigheter:

Kandidaten

  • har utviklet evnen til å forstå ensemblets indre dynamikk, og finne balansen mellom individuelt og felles initiativ.
  • kan presentere og formidle musikk til publikum.

Læringsformer og aktiviteter

Ca. 6 ensembleprosjekter på rundt 150 timer totalt, inkludert gruppeøvelser, selvstendig arbeid med mer.

Inntil 8 timer individuell undervisning og/eller gruppeundervisning i partiturforståelse mm.

Inntil 12 timer individuell veiledning med musiker/sanger fra praksisensemblet.

Trening i prøvespill for vikargodkjenning (eller tilsvarende)

Emnet gjennomføres i samarbeid med Trondheim Symfoniorkester og Opera, Trondheim Vokalensemble, TrondheimSolistene, Luftforsvarets Musikkorps eller andre relevante ensembler.

Studenten lager rapport som beskriver praksisen, dvs periode, repertoar, veileder, dirigent, konserttid og -sted mm.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
  • Ensembleprosjekter

Mer om vurdering

Senest to uker før eksamen får kandidatene tildelt utdrag fra repertoar de har spilt i ensemblet. Kandidaten skal fremføre disse og muntlig forklare sine musikalske valg ut i fra partitur og musikalsk forståelse. Fremføring og muntlig musikalsk begrunnelse vektes likt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor eller masterprogrammet i utøvende musikk samt egen opptaksprøve.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU