course-details-portlet

MUSP4547 - Biinstrument 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Individuell undervisning. Kammermusikk/akkompagnement kan vektlegges. Studenten deltar i konsertforum og evt klassetimer for det aktuelle instrumentet. Emnet krever betydelig egeninnsats.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

  • har kjennskap til repertoar for instrumentet

Ferdigheter:

Kandidaten

  • har ferdighet på et annet instrument enn sitt hovedinstrument
  • behersker et variert repertoar for instrumentet

Læringsformer og aktiviteter

Individuell undervisning 1 time pr. uke i 24 uker. Deltakelse i konsertforum og klassetimer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
  • Gjennomgått reportoar på 60 minutter

Mer om vurdering

Praktisk eksamen på 30 minutter. Repertoarliste (60 minutter) og eksamensprogram skal leveres med godkjennelse av faglærer i midten av april.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4570 eller tilsvarende. Dersom det er tvil om søkerens nivå på biinstrumentet holdes en spilleprøve.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU