MUSP4547 - Biinstrument II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Individuell undervisning. Kammermusikk/akkompagnement kan vektlegges. Studenten deltar i interpretasjon og evt klassetimer for det aktuelle instrumentet. Emnet krever betydelig egeninnsats.

Læringsutbytte

Kandidaten:
-har ferdighet på et annet instrument enn sitt hovedinstrument
-har kjennskap til repertoar for instrumentet
-har innstudert et variert repertoar for instrumentet

Læringsformer og aktiviteter

Individual- og/eller gruppeundervisning - 1 time pr. uke i 27 uker.
Interpretasjon og klassetimer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gjennomgått reportoar på 60 minutter
  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Praktisk eksamen på 30 minutter. Repertoarliste (60 minutter) og eksamensprogram skal leveres med godkjennelse av faglærer senest 1. april.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4530, MUSP4131 eller tilsvarende.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.