course-details-portlet

MUSP4544 - Komposisjon B

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 dager

Faglig innhold

Kontrapunkt etter Bach-stilen blir vektlagt. Andre satstekniske prinsipper kan inngå i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

  • har kunnskap om rammeverket for kontrapunktisk musikk i stilen etter J. S. Bach

Ferdigheter:

Kandidaten

  • har trening i arrangering og komponering av kirkelig bruksmusikk
  • kan skrive øvelser, tostemmige invensjoner og trestemmige fuger i Bachstil
  • kan trekke linjer fra grunnleggende kompositorisk håndverk i Bach-stilen til egen komponering

Læringsformer og aktiviteter

Gruppeundervisning - 1 time pr. uke i 24 uker.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgaver
  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

For å ta eksamen må studenten ha godkjent et definert antall oppgaver/øvinger i komposisjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4152 eller MUSP4161 samt MUSP4534 eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Fjerdeårsemner, nivå IV

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
22.05.2024


12:30


12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU