course-details-portlet

MUSP4171 - Musikkforståelse C

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave i musikkhistorie 1/2
Komposisjonsoppgave 1/2

Faglig innhold

Fordypning innen et fritt valgt musikkhistorisk tema, fortrinnsvis med tilknytning til eget hovedinstrument. Det skal skrives en oppgave med analytiske og/eller kritiske aspekter. Oppgaven bør inneholde klingende eksempler innspilt/demonstrert av kandidaten. Prosjektplan og oppgaveformulering utformes i samråd med faglærer og skal være godkjent og presentert for klassen innen 1.november.

Komponering/utvikling/arrangering av verk på 2-4 minutter som skal framføres av studenten selv på en egen konsert felles for alle som tar emnet. Verket skal ha en referanse til studentens skriftlige fordypningsoppgave, og skal leveres som partitur eller på annen måte skriftliggjort. Musikken kan inneholde improvisasjon.

Kurs i akademisk skriving, Forelesninger i komposisjonsrelaterte temaer. Presentasjoner.

Individuell veiledning i komposisjonsoppgaven og oppgaveskriving.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har fordypet kunnskap om et avgrenset musikkhistorisk tema innen den vestlige kunstmusikkens historie
 • har kunnskap om noen grunnleggende problemstillinger rundt komponering og notasjon
 • har kjennskap til framføringspraksis og estetikk innen fordypningsområdet
 • har kunnskap om og kan orientere seg i relevant litteratur

Ferdigheter

Kandidaten

 • har gode skriveferdigheter og kan reglene for akademisk skriving
 • kan utforme en problemstilling og gjennomføre en selvstendig skriftlig oppgave
 • kan relatere musikkhistorisk kunnskap til egen musikkutøvelse -
 • har et tilstrekkelig kompositorisk håndverksnivå til å kunne utvikle et verk studenten selv skal konsertframføre
 • kan reflektere rundt gehørets betydning, og aktivt bruke slike ferdigheter under innstudering, framføring og komponering

Læringsformer og aktiviteter

2 timer i klasse 8 uker høst og 8 uker vår. Forelesninger i akademisk skriving og komposisjonsrelaterte tema, presentasjoner og diskusjoner.

Individuell veiledning: 4 t i komposisjon, 4 t til oppfølging av skriftlig oppgave

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Hoveddelen i oppgave/fordypning innen selvvalgt tema er skriftlig, men oppgaven kan også inneholde muntlige og klingende presentasjoner. Den skriftlige oppgaven skal leveres senest 1. april. Omfang: 10-15 sider (12 punkts font, 1,5 linjeavstand, normale marger).

Komponering /utvikling av verk som studenten selv skal spille på en konsert arrangert for denne anledningen. Komposisjonen skal ha en varighet på 2-4 minutter og kan inneholde elementer av improvisasjon. Den skal foreligge notert / skriftliggjort, eventuelt i kombinasjon med elektronikk. Leveringsfrist: 1.mai

Obligatoriske aktiviteter:

Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning og veiledning

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4161 eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave i musikkhistorie 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Komposisjonsoppgave 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU